In het jaar 2007 presenteerde Apple de eerste iPhone, een muziekspeler en telefoon in één! Sindsdien is er veel veranderd. We hebben een mondiale financiële crisis achter de rug, met als gevolg verscherpt toezicht op de financiële sector. Die sector bestaat in toenemende mate uit nieuwe spelers en nieuwe oplossingen. Termen als blockchain en open banking waren in 2007 nog onbekend, maar vandaag aan de orde van de dag.

Dit jaar vindt de 10e editie van ons FS btw-seminar plaats. Het thema is 'Van Retro naar Robot’. Graag blikken we met u vooruit op toekomstige btw-ontwikkelingen in de financiële sector. We doen dat tegen de achtergrond van verschillende btw-ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in de afgelopen tien jaar.

Wij bespreken het graag met u op donderdag 12 april 2018. Het seminar begint met een lunch om 12.30 uur op ons kantoor in Amstelveen. Het inhoudelijke gedeelte van het seminar zal rond 17.30 uur worden afgesloten, met aansluitend een borrel.

12:30 uur Lunchbuffet
13:30 uur Introductie Gert-Jan van Norden
  Plenaire sessie over splitsbare en onsplitsbare prestaties
Irene Reiniers & Jochum Zutt
Een overzicht van recente btw-ontwikkelingen op het gebied van samengestelde prestaties en gebundelde inkopen. Naast de theorie zal tijdens deze sessie een aantal praktische zaken aan bod komen zoals de btw-behandeling van samengestelde prestaties en de impact van gebundelde inkoop op de toerekening van kosten. Ten slotte zullen we de risico’s en kansen bespreken van steeds nauwkeurige financiële data.
14:45 uur  Pauze                             
15:15 uur 1. Banking & Investment Management
Gert-Jan van Norden & Jochum Zutt
Zowel de bancaire als de vermogensbeheersector worden continu geconfronteerd met nieuwe btw-ontwikkelingen. Zo zijn er op dit moment meerdere zaken aanhangig bij het Europese Hof van Justitie inzake de  reikwijdte van de btw-vrijstelling op dienstverlening rond het betalingsverkeer. De laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie omtrent de btw-vrijstelling voor collectief vermogensbeheer moeten nog in beleid worden omgezet. Daarnaast zijn er diverse ontwikkelingen in de regelgeving en de markt die een impact hebben voor de btw. Tijdens de workshop Banking & Investment Management staan bovengenoemde onderwerpen centraal.
  2. FS btw-ontwikkelingen in vogelvlucht
Irene Reiniers & Niels Wenting
Deze workshop behandelt btw-ontwikkelingen en actualiteiten in de financiële sector in brede zin en de impact hiervan in de praktijk. Deze workshop is specifiek bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de financiële sector, maar niet fulltime met btw bezig zijn. Het opdoen en delen van praktijkgerichte btw-kennis en ervaringen staan centraal in deze workshop. Dit doen we graag aan de hand van door u ingebrachte onderwerpen, zodat de workshop zo goed mogelijk aansluit bij uw dagelijkse praktijk. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of er onderwerpen zijn die u tijdens deze workshop zou willen bespreken.
  3. Insurance & Asset management
Karim Hommen, Nienke van den Blink & Ugurcan Boy
In deze workshop komen de belangrijkste btw-ontwikkelingen rondom Insurance & Asset management aan bod van de afgelopen tien jaar. Is er veel verschil tussen de btw-problematiek van vijf tot tien jaar geleden en het heden? Wij maken graag een reis samen met u om de relevante btw-ontwikkelingen in deze sector te bespreken.
16:30 Pauze
16:45 uur Plenaire sessie over financiële geschiedenis en innovaties in de financiële sector
Simon Lelieveldt – zelfstandig adviseur betalingsvekeer – voormalig hoofd Toezicht en Financiële markten bij de Nederlandse Vereniging van Banken
Simon plaatst het onderwerp ‘Van Retro naar Robot’ in een breder financieel kader. Hij brengt de financiële geschiedenis tot leven door zijn historische en originele kijk op de ontwikkelingen van de financiële sector met ons te bespreken. Hij deelt graag zijn ervaring en passie voor geld, geschiedenis, innovatie en toezicht in de financiële sector, tegen de achtergrond van zijn ruime ervaring als bankier en als toezichthouder.
17:30 uur Afsluiting met aansluitende borrel

Doelgroep
Het seminar is bedoeld voor alle relaties die werkzaam zijn bij financiële instellingen, verzekeraars, asset managers en pensioenfondsen of anderszins werkzaam zijn in de financiële sector. De voertaal van het seminar is Nederlands.
 
Aanmelden
Indien u aanwezig wilt zijn bij dit seminar, kunt u zich aanmelden via onderstaande registratieknop. Bij de aanmelding dient u tevens uw voorkeur voor één van de bovenstaande workshops aan te geven. Indien u een introducé wenst mee te nemen, verzoeken wij u hiervoor een nieuwe aanmelding/registratie te doen.
   
We zien uw aanmelding graat uiterlijk donderdag 5 april 2018 tegemoet. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Marloes Singeling
(Telefoon: 088 909 1146).
 
NOB PE-punten
Naar onze mening voldoet ons FS btw-seminar aan de door de NOB gestelde voorwaarden voor onderwijs als bedoeld in het PE-reglement van de Orde die u voor PE uren kunt inbrengen bij de NOB. U ontvangt van ons een certificaat als bewijs van deelname aan het seminar.
 
We begroeten u graag op donderdag 12 april 2018!
 
Met vriendelijke groet,
namens de Indirect Tax Financial Services Group van Meijburg & Co,
 
Gert-Jan van Norden

Locatie: Amstelveen
Datum: 12 april 2018
Tijd: 12:30 t/m 17:30