In het eerste belastingplan (Belastingplan 2019) van het kabinet-Rutte III zijn belangrijke maatregelen uit het regeerakkoord opgenomen. Maar wat staat daarin waar u als werkgever of werknemer de komende tijd mee te maken krijgt? Wat gaat er gebeuren met de onzekerheid rondom de Wet DBA? Hoe ziet de korting van de 30%-regeling eruit? Wij willen u graag niet alleen hiervan, maar ook van de overige ontwikkelingen in de loonheffingen op de hoogte brengen. U bent dan ook van harte welkom om ons seminar ‘Actualiteiten op het gebied van de loonheffingen’ bij te wonen.

Tijdens dit seminar zullen wij onder meer aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:

  • voorgestelde wijzigingen 2019 in het kader van de loonheffingen, inclusief belangrijke ontwikkelingen voor werknemers waar u als werkgever mee te maken krijgt;
  • de soap rondom de Wet DBA;
  • ontwikkelingen, besluiten en jurisprudentie 2018;
  • de werkkostenregeling;
  • internationale ontwikkelingen.

 

PE-uren
Deze bijeenkomst voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) gestelde voorwaarden voor onderwijs als bedoeld in het PE-reglement van de Orde. U kunt deze voor 1,5 PE-uren inbrengen bij de NOB. Als bewijs van deelname aan de bijeenkomst ontvangt u van ons een certificaat.

Locatie: Amstelveen
Datum: 23 november 2018
Tijd: 07:45 t/m 10:30

Locatie: Rotterdam
Datum: 29 november 2018
Tijd: 15:30 t/m 18:00

Stadion Feyenoord


Locatie: Eindhoven
Datum: 04 december 2018
Tijd: 07:45 t/m 10:30