In 2017 heeft Meijburg & Co in samenwerking met V.O. Patents & Trademarks en TaylorWessing Advocaten en Notarissen het seminar ‘Innovatiebox – Het fiscale belang van octrooien’ georganiseerd in Amstelveen en Eindhoven.
Vanwege de goede response, het hoge animo en de inmiddels opgedane ervaring met deze wetswijziging, wordt dit seminar in 2018 opnieuw georganiseerd in Rotterdam.
 
Met veel genoegen nodigen wij u uit voor dit seminar dat plaatsvindt op donderdag 22 maart 2018 in Engels Conference & Meeting Center te Rotterdam.
 
De innovatiebox is een belangrijk fiscaal instrument om innovatieve bedrijfsactiviteiten te stimuleren.
Op 1 januari 2017 zijn de regels voor toepassing van de innovatiebox ingrijpend gewijzigd voor - in het bijzonder - middelgrote tot grote innovatieve ondernemingen.

Onder de nieuwe regels is een belangrijke rol weggelegd voor octrooien. Toch kiezen veel bedrijven er om uiteenlopende redenen voor om hun innovaties niet te octrooieren of ze denken dat hun vindingen niet voor octrooien in aanmerking komen. Een deel van deze bedrijven heeft dan niet langer de mogelijkheid om gebruik te (blijven) maken van de innovatiebox. Dit leidt tot diverse vragen, zoals:

• waarvoor kan een octrooi worden aangevraagd?
• waaraan moet worden gedacht bij het aanvragen van een octrooi?
• moet een octrooi worden aangevraagd voor de technologie of het product?
• hoe om te gaan met procestechnologie?
• hoe innovatief moet een uitvinding zijn?
• hoe betrek je de kennis van uitvinders in je bedrijf?
• welke octrooionderwerpen geven kans op belastingvoordeel?
• welke commerciële mogelijkheden biedt een octrooi?
• hoe om te gaan met inbreuk op een octrooi?

Tijdens het seminar gaan we in op de actualiteiten en beantwoorden we aan de hand van een interactieve paneldiscussie alle vragen rondom innovatiebox, octrooien en octrooistrategieën.

Programma

15.00 uur Ontvangst & koffie
15.30 uur Welkom door dagvoorzitter, Robert van den Tillaart, Meijburg & Co
15.35 uur Innovatiebox - Erwin Nijkeuter, Meijburg & Co
16.00 uur Octrooien - Jasper Groot Koerkamp, V.O.
16.25 uur

Octrooistrategie - Judith Krens, TaylorWessing

16.50 uur Pauze
17.10 uur Paneldiscussie
18.00 uur Netwerkborrel
19.00 uur Einde

 

Voor wie is dit seminar interessant?

CFO’s, CTO’s, financieel directeuren, controllers, managers en verantwoordelijken voor innovaties en R&D bij middelgrote tot grote innovatieve ondernemingen;
• met of zonder octrooien;
• die al gebruikmaken van, of in de toekomst gebruik wensen te maken van de innovatieboxregeling.

Aanmelden
Deelname aan het seminar is gratis, de voertaal is Nederlands. Wenst u gebruik te maken van deze uitnodiging, klik dan op onderstaande link om aan te melden.

Locatie: Engels Conference & Meeting Center
Datum: 22 maart 2018
Tijd: 15:00 t/m 19:00

Engels Conference & Meeting Center