Graag nodigen wij u uit voor het jaarlijkse KPMG Belgium-Holland Desk Seminar op donderdag 11 oktober 2018 bij Wolvenbos in Kapellen (België).

Tijdens het seminar zullen de specialisten van Meijburg & Co (Nederland) en KPMG Tax & Legal Advisers CVBA (België) acht workshops verzorgen. 

Workshops

Grensoverschrijdende arbeid: 

In twee sessies informeren wij u over de aandachtspunten voor werkgever en werknemer op het vlak van loonbelasting, inkomstenbelasting en sociale zekerheid. Aan de hand van praktijkvoorbeelden behandelen wij de socialezekerheidspositie van de werknemer en de wijzigingen van Belgische wetgeving hieromtrent, inhoudings- en meldingsverplichtingen
voor de werkgever en belastingheffing over aandelenoptierechten.

Vennootschapsbelasting – Fiscale eenheid in Nederland en in België: 

In deze workshop behandelen wij de belangrijkste kenmerken en de laatste ontwikkelingen ten aanzien de Nederlandse fiscale eenheid en het voorgestelde Belgische fiscale consolidatieregime. 

Actualiteiten voor DGA’s en vermogende particulieren

Wat denkt u van de invoering van belastingheffing op kapitaalverminderingen en de invoering van een minimaal bezoldigingsvereiste in uw vennootschap? Het UBO-register is aanstaande, het vennootschapsbelastingtarief daalt en pensioen in eigen beheer en management fees verdienen aandacht. Deze en andere actualiteiten komen aan bod. 

Btw-actualiteiten o.a. ten aanzien van vastgoed in Nederland en België: 

Graag praten wij u bij over de actualiteiten op het gebied van btw en vastgoed (onder andere de invoering van een optie tot btw­heffing in Belgie), de verhoging van het Nederlandse btw-tarief van 6% naar 9%, de gevolgen van de nieuwe voucherrichtlijn, EU­-ontwikkelingen, 'realtimemonitoring' en de btw-status van houdstervennootschappen. 

Vennootschapsbelasting - Rente-aftrekbeperkingen (30% EBITDA) en overige actualiteiten: 

Tijdens deze workshop bespreken wij de laatste ontwikkelingen in Belgie en Nederland op het vlak van (internationale) vennootschapsbelastingheffing. Wij gaan zeker uitgebreid in op de aftrekbaarheid van rente en de implementatie van de beperking van de renteaftrek tot maximaal 30% van de winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (30% EBITDA).

Wet tot hervorming van het Vennootschapsrecht: 

Momenteel wordt de Belgische vennootschapswetgeving aan een grondige hervorming onderworpen. De Belgische wetgever heeft zich bij de hervorming laten inspireren door het Nederlandse Vennootschapsrecht. In deze workshop gaan we in op de voornaamste bijzonderheden in de nieuwe Belgische regelingen en ontwikkelingen ten aanzien van het bestaande Nederlandse Vennootschapsrecht.

Estate Planning:  

In deze workshop gaan wij in op het per 1 januari 2018 gewijzigde Nederlandse huwelijksvermogensrecht en het nieuwe Belgische erfrecht. Centraal in deze workshop staan de invloeden van het nieuwe huwelijksvermogens- en erfrecht op fiscale vermogensplanning ten aanzien van schenken en erven.

 

Programma
  • 09:30 – 09:55 uur: Ontvangst en registratie
  • 09:55 – 10:00 uur: Opening en welkomstwoord
  • 10:00 – 11:00 uur: Workshop(s)
  • 11:00 – 11:30 uur: Koffiepauze
  • 11:30 – 12:30 uur: Vervolg workshop(s) 
  • 12:30 – 13:30 uur: Lunch en gelegenheid tot het stellen van vragen   
Doelgroep

Directeur-Grootaandeelhouders, CFO’s, Financieel Directeuren, Vermogensbeheerders, Controllers, Tax Directors, Tax Managers en HR-functionarissen.

PE-uren

Deze bijeenkomst voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) gestelde voorwaarden voor onderwijs als bedoeld in het PE-reglement van de Orde. U kunt deze voor twee PE-uren inbrengen bij de NOB. Als bewijs van deelname aan de bijeenkomst ontvangt u van ons een certificaat.  

Deelname aan dit seminar is gratis en de voertaal is Nederlands. U kunt uw keuze voor de workshops kenbaar maken in het registratieformulier.

Wij kijken ernaar uit u op donderdag 11 oktober 2018 te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,
namens KPMG Belgium-Holland Desk

Cees Nijman
Mark Foesenek

Locatie: Wolvenbos, Kapellen (België)
Datum: 11 oktober 2018
Tijd: 09:30 t/m 13:30