Overheidsorganisaties

De publieke sector is volop in beweging en staat voor continue veranderingen. Organisaties in de publieke sector moeten zichzelf kritisch bekijken, omdat ze door hun publieke karakter onder een vergrootglas liggen. Onze specialisten begrijpen dat en voorzien u graag van deskundig fiscaal advies.

Organisaties in de publieke sector

Wij adviseren en ondersteunen uw non-profitorganisatie graag waar nodig. Op dit moment treden we al op als belastingadviseurs voor overheidsinstanties, zoals de Rijksoverheid, andere instellingen die gelieerd zijn aan de overheid en zorg- en onderwijsinstellingen. Dit vereist politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Wij begrijpen de bijzondere positie van overheden en andere non-profitorganisaties. Niet alleen als het gaat om de correcte toepassing van fiscale wetgeving, maar ook de aandacht die daarbij hoort.

Belastinggebieden

Ons team is gespecialiseerd in alle fiscale aspecten waar een organisatie in de publieke sector mee te maken kan krijgen. Enkele voorbeelden daarvan zijn vennootschapsbelasting, btw, loonbelasting, overdrachtsbelasting en lokale heffingen. Over die laatste drie belastinggebieden vertellen we u hieronder meer.

Advies over vennootschapsbelasting

Op het gebied van vennootschapsbelasting geven we fiscaal advies als het gaat om de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen. Daarnaast helpen we u graag bij de voorbereiding van uw aangifte vennootschapsbelasting. Twee relevante thema’s die hierbij steeds terugkomen, zijn de afbakening en clustering van belastingplichtige activiteiten of van publiek-private samenwerking.

Ondersteuning bij btw

Onze btw-specialisten adviseren u onder andere graag over de btw-positie van overheidsinstanties. We brengen in dat geval de verschillende activiteiten in kaart. Daarna analyseren we voor u de volgende aspecten:

  • Btw-positie
  • Btw-behandeling van subsidies of bijdragen
  • Het recht op aftrek
  • De gevolgen voor de administratieve organisatie
  • Facturatie

Hulp bij loonheffingen

Ook als het gaat om loonheffingen zijn wij u graag van dienst. Zo voorzien we overheidsinstanties van fiscaal advies op dat gebied. We zetten bijvoorbeeld steekproeven op en assisteren u op die manier bij de monitoring van de Werkkostenregeling positie. Een ander aandachtspunt in de publieke sector is de detachering en uitwisseling van personeel. Daarbij ondersteunen we u graag.

Andere specialisaties voor de publieke sector

Maar onze werkzaamheden zijn niet beperkt tot deze belastinggebieden. We zijn namelijk ook gespecialiseerd in het opstellen van een Tax Control Framework. Heeft u behoefte aan een professional die een andere expertise heeft dan de hierboven genoemde voorbeelden? Dat is geen probleem. Ons team bevat namelijk experts op elk gebied dat relevant is voor de publieke sector.

Fiscaal advies non-profitorganisatie

Heeft u een non-profitorganisatie die behoefte heeft aan fiscaal advies over vennootschapsbelasting? Of werkt u voor een overheidsinstantie en wilt u weten hoe het zit met loonheffingen? De experts van Meijburg & Co zijn u graag van dienst. We inventariseren kansen en risico’s. Zo bent u uiteindelijk in control als het gaat om uw fiscale positie. Al uw vragen pakken wij graag samen met u op.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.