Media en entertainment

media

De Media & Entertainmentpraktijk van Meijburg & Co richt zich op de fiscale advisering van ondernemingen op het terrein van televisie, films, muziek, uitgeverij, sport en reclame. Wij maken deel uit van het wereldwijde KPMG-netwerk. Onze experts zijn als geen ander vertrouwd met de bijzondere fiscale aspecten van dit marktsegment.

Media en entertainment

Meijburg & Co mag veel van de grote internationale media- en amusementsbedrijven tot haar cliënten rekenen. Ook vele kleine(re) en middelgrote ondernemingen en ondernemers doen regelmatig een beroep op ons, zoals uitgeverijen, reclamebureaus, tv-stations, muziek- en filmmaatschappijen, artiesten en sporters.

Wat kan Meijburg & Co voor u betekenen?

Onze specifieke expertise op het terrein van media en entertainment maakt het mogelijk op de diverse fiscale aspecten met grote doeltreffendheid en efficiency in te spelen, zoals bij:

  • de activering en exploitatie van intellectuele eigendomsrechten;
  • de digitalisering van verkoopkanalen;
  • investerings- en financieringsstructuren;
  • fusies, reorganisaties en overnames;
  • de vaststelling van pensioen- en participatieregelingen.

Meer informatie?

Behoefte aan fiscaal advies media en entertainment? Neem contact op met onze specialisten.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.