Pensioenen en fiscaal advies

Pensioenen en fiscaal advies

Pensioenen en fiscaal advies

Bij een goede pensioenregeling komt allerlei complexe en afwijkende wet- en regelgeving kijken. Daardoor zijn er voor alle partijen (werknemers, werkgevers en pensioenfondsen of uitvoeringsorganisaties) fiscale uitdagingen. De specialisten van Meijburg & Co zijn u graag van dienst als het gaat om pensioenen en fiscaal advies.

Werkgever

Uit onderzoek is gebleken dat een goede pensioenregeling een van de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden is. Als werkgever bent u daarmee niet alleen een aantrekkelijke partij, maar creëert u ook een stuk zekerheid voor uw werknemers in de toekomst. Voor pensioenen geldt een fiscaalvriendelijk regime. Pensioenen worden in dat kader fiscaal ondersteund door de toepassing van de zogenoemde omkeerregel. Deze houdt in dat de pensioenopbouw is vrijgesteld, de pensioenpremies aftrekbaar zijn en dat alleen bij de uitkering belasting wordt geheven. De pensioenen worden ook niet gerekend tot het vermogen in box 3. De wetgever heeft ten aanzien van pensioenregelingen echter wel strikte kaders opgesteld. Om onnodige belastingaanslagen en/of boetes te voorkomen, zijn adequate fiscale kennis van de hoogte van de opbouw, de uitkering en van de diverse soorten pensioen, maar ook van de overdracht en omzetting van pensioenrechten en -verplichtingen daarbij dan ook essentieel.

Werknemer

Met pensioen kunt u een adequaat inkomen regelen voor uw oude dag of bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid, en voor uw nabestaanden wanneer u komt te overlijden. De belastingwetten bieden diverse regelingen voor pensioenopbouw. De inleg is daarbij aftrekbaar en pas bij uitkering wordt er belasting geheven over de pensioenuitkeringen. Dat maakt pensioenopbouw fiscaal gunstig. De regelgeving biedt flexibele regelingen om extra bij te sparen voor de oude dag. De mogelijkheden zijn echter aan strikte fiscale voorwaarden gebonden. Het niet voldoen aan deze voorwaarden kan leiden tot (te) hoge belastingheffing en boetes.

Expats

Voor werknemers die grensoverschrijdend werken zijn ook de belastingregels van het andere land van belang. Ook zijn de belastingverdragen dan relevant. Vaak wordt gedurende de opbouwperiode niet scherp in de gaten gehouden wanneer welk pensioen in welk land wordt opgebouwd. Ook is niet duidelijk hoe de fiscale behandeling in het buitenland is geweest. Deze gegevens zijn van belang voor de belastingheffing over het pensioen na ingang. Niet zelden wordt daardoor meer belasting dan nodig geheven over het pensioen dat tijdens grensoverschrijdende arbeid is opgebouwd.

Pensioenuitvoerder

Fiscaliteit staat niet bij alle pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties even hoog op het lijstje van aandachtspunten. Daardoor kunnen zij onnodig worden geconfronteerd met hogere kosten als gevolg van allerlei belastingheffingen. Niet alleen de heffingen zelf zijn hierbij van belang, ook de administratieve verplichtingen rondom (buitenlandse) investeringen hebben invloed. Pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties komen regelmatig in aanraking met omvangrijke en onbekende administratieve verplichtingen.

Kennis en informatie over de fiscale mogelijkheden, risico’s en (internationale) compliance-verplichtingen, bieden pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties de mogelijkheid hun compliancekosten te verlagen en de risico’s van boetes en (onverwachte) belastingaanslagen te beperken.

Hoe kan Meijburg & Co u van dienst zijn?

De huidige marktontwikkelingen dwingen veel pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties om hun beleid te wijzigen en daar waar mogelijk synergiën te benutten. Kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd door het bundelen van krachten tussen pensioenfondsen, door middel van aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds, door het formeren van een multi-ondernemingspensioenfonds (multi-opf) of door overdracht naar verzekeraars.

Het opzetten van een multi-opf dan wel de fusie of liquidatie van een pensioenfonds brengen diverse fiscale kansen en risico’s met zich mee. Meijburg & Co draagt zorg voor de fiscaal geruisloze begeleiding van de opzet van de multi-opf en voor de collectieve waardeoverdracht bij fusies of liquidaties. Daarbij zullen wij de fiscale besparingsmogelijkheden in kaart brengen en kunnen wij de fiscale risico’s en de eventueel daarmee gepaard gaande boetes en aansprakelijkheden voorkomen. We werken uiteraard nauw samen met onze collega's van KPMG.

Verder kan Meijburg & Co nationale en internationale investeringsstructuren van pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties optimaliseren (denkt u bijvoorbeeld aan asset-pooling, vastgoed en private-equityinvesteringen), waarbij bronbelastingen en andere heffingen worden beperkt. In dit kader brengen wij voor u niet uitsluitend de fiscale maar ook de administratieve lasten tot een minimum terug.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.