Insurance

Fiscaal advies verzekeraars

Verzekeraars en hun betrokken partijen worden steeds vaker geconfronteerd met strenge regelgeving vanuit de toezichthouders. Als de regelgeving op het gebied van Insurance verandert, dan kan dat gevolgen hebben voor u als klant. Is dat het geval, dan kan Meijburg & Co u goed begeleiden bij het implementeren van die aanpassingen. Uiteraard met inachtneming van de bestaande fiscale wet- en regelgeving in binnen- en buitenland.

Insurance

Meijburg & Co geeft al jaren deskundig fiscaal advies aan verzekeraars en andere partijen die actief zijn in de verzekeringssector, het bemiddelen in verzekeringen en het verstrekken van verzekeringsadvies. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in de (internationale) structurering van (her)verzekeringsactiviteiten.

Ons specialisme omvat verschillende fiscale verzekeringstechnische aspecten. Deze hangen samen met de uitoefening van het verzekeringsbedrijf door middel van een branche of een rechtspersoon. Ons advies beslaat het gebied van de vennootschapsbelasting, de btw en de loonheffingen, maar strekt zich ook uit tot de assurantiebelasting. Specifiek zijn wij gespecialiseerd in de samenhang tussen de fiscale balans, de IFRS balans en de Solvency II balans en de impact op de “Loss Absorption Capacity Deferred Tax” (LACDT).

Wie zijn onze cliënten?

Tot onze cliënten in de verzekeringssector behoren onder meer de volgende partijen:

  • Grote en middelgrote nationale- en internationale schade-, levens- en natura-uitvaartverzekeraars.
  • Grote en middelgrote zorgverzekeraars.
  • Assurantietussenpersonen.
  • (Beheerders van) beleggingsfondsen.
  • Pensioenuitvoerders en- fondsen.

Daarnaast adviseren wij in toenemende mate private equity partijen over de fiscale aspecten van de acquisitie van verzekeraars en op closed book transacties.

Meer informatie over Insurance?

Als u meer wilt weten over Insurance, dan gaat Meijburg & Co graag het gesprek met u aan. Neem daarvoor contact op met onze specialisten.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.