Editie 2014 van Taxation of International Executives is beschikbaar.

Belastingheffing kan internationaal mobiele leidinggevenden de nodige hoofdbrekens bezorgen. Professionals op het gebied van human resources kunnen de druk voelen om op alle vragen antwoorden te hebben. Het Engelstalige Taxation of International Executives is een serie overzichten met relevante tarieven voor inkomstenbelasting en sociale zekerheid in diverse landen. De uitgave gaat ook in op de belangrijkste fiscale wetgeving voor expats die werkzaam zijn in deze landen. Daarnaast worden onder andere vermogensbelasting en lokale belastingen beschreven. Al met al biedt deze editie weer een nuttig overzicht van waar werknemers die naar het buitenland worden uitgezonden of gedetacheerd tegenaan kunnen lopen.