Bron: WFR 2017/125, p. 792-798
Auteur: Remmel van Dijk

Sinds 2014 hanteert de Europese Centrale Bank al een negatieve depositorente. Bij een negatieve rente zijn de rollen omgekeerd en ontvangt de schuldenaar een rentevergoeding van de schuldeiser. Deze negatieve rente lijkt meer te zijn dan een tijdelijke omstandigheid. De interbancaire Euribor-tarieven zijn bijvoorbeeld ook negatief. De auteur zag hierin voldoende aanleiding om een eerste onderzoek te doen of de vennootschapsbelasting al is voorbereid op een negatieve rente.

In dit artikel gaat hij specifiek in op de mogelijke impact voor de renteaftrekbeperkingen inclusief de nog in te voeren earnings-strippingmaatregel uit de ATAD. Daarnaast onderzoekt de auteur in dit artikel de impact voor de berekening van de tweede verrekeningslimiet.