Op 25 juni 2018 zijn de nieuwe EU-rapportageverplichtingen voor intermediairs van toepassing geworden (de zogenoemde Mandatory Disclosure Rules ofwel MDR). De MDR verplicht belastingadviseurs en andere dienstverleners in de EU om binnen 30 dagen bij de belastingdienst melding te doen van grensoverschrijdende structuren indien deze voldoen aan bepaalde kenmerken die zijn opgenomen in de richtlijn. Als er geen adviseur in de EU bij de structuur betrokken is, dan verschuift de rapportageverplichting naar de belastingplichtige. Voor meer informatie verwijzen u naar bijgaande KPMG-brochure.

Klik hier om de brochure te dowloaden