Bron: NTFR Artikelen 2015/6
Auteur: Bauco Suvaal

In 2011 sprak de auteur met anderen in een artikel de hoop uit dat de actualisering van het besluit van 6 mei 2008 over de toepassing van artikel 20a Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: artikel 20a), de bepaling gericht tegen – kort gezegd – de handel in verlieslichamen, niet lang meer op zich zou laten wachten. Aanleiding daarvoor waren de aanzienlijke wijzigingen die met ingang van 2011 in het eerste lid van artikel 20a werden doorgevoerd. Hoewel sindsdien op tal van andere fiscale terreinen het ene na het andere beleidsbesluit het licht zag, kwam het 20a-besluit uit 2008 er maar verloren bij te staan.

Op 11 maart 2015 kreeg het 20a-besluit (van 25 februari 2015) eindelijk de gehoopte facelift. Nadat het stof van de euforie was neergedaald bleek echter dat, naast enkele redactionele wijzigingen, slechts één onderdeel was verdwenen, één ‘nieuw’ onderdeel was toegevoegd en een goedkeuring was vervangen. Het (ten onrechte geheel) verdwenen onderdeel betreft de goedkeuring die gold bij een bepaalde uitbreiding van het belang. Het nieuwe onderdeel (dat niet echt iets nieuws bevat) betreft de situatie dat sprake is van opeenvolgende aandeelhouderswijzigingen. De vervangen goedkeuring ziet op de herwaarderingsmogelijkheid die artikel 20a, lid 12 biedt.

In dit artikel gaat de auteur niet alleen in op wat is gewijzigd in het 20a-besluit, maar ook op goedkeuringen en toelichtingen die daarin naar zijn mening hadden moeten of kunnen worden opgenomen, en op enkele van de onderwerpen die in het besluit niet hadden misstaan.