Meijburg & Co en KPMG Nederland organiseerden op 21 maart jl. het seminar "Gaat Brexit bedrijven bijten?”, waar verschillende sprekers inzicht gaven in de politieke onderhandelingen, de macro-economische gevolgen, de positie van Nederland en van bedrijven die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk.

Onderstaande publicatie bevat een samenvatting van de presentaties en de meningen en inzichten van de aanwezigen.

Gaat Brexit bedrijven bijten? (PDF, 611 KB)