Innovatie als topprioriteit

Uit onze jaarlijkse familiebedrijven Barometer, een gezamenlijk initiatief van Meijburg & Co, KPMG en European Family Businesses (EFB), blijkt dat innovatie en het werven van nieuw talent tot de belangrijkste aandachtsgebieden van familiebedrijven behoren. Op deze zevende editie van de enquête hebben meer dan 1.500 eigenaren van familiebedrijven uit heel Europa gereageerd. Hun antwoorden tonen aan dat familiebedrijven ondanks de niet aflatende uitdagingen blijven voortbouwen op sterke economische groei in het verleden, met een nadruk op het bevorderen van innovatie. 

Uit het rapport blijkt dat de Europese familiebedrijven vol vertrouwen zijn over de toekomst. Willen ze echter concurrerend zijn en blijven groeien, dan moeten ze wel flexibeler worden, op grotere schaal innoveren en toptalenten werven.

De analyse van de enquêteresultaten heeft tot een aantal opvallende bevindingen geleid:

  • Van alle respondenten geeft 73% aan wat de komende twaalf maanden betreft (veel) vertrouwen te hebben in de economische vooruitzichten van hun familiebedrijf. Circa een vijfde (19,5%) staat hier neutraal tegenover en 6,04% is negatief, of zeer negatief, over de toekomst. 
  • Hoewel het vertrouwen in Europa over het algemeen toeneemt, vormt het Verenigd Koninkrijk hierop een uitzondering. In dat land is het vertrouwen namelijk gedaald van 83% in 2017 tot 68% dit jaar. Gezien de lopende Brexit-onderhandelingen treden Britse familiebedrijven de toekomst met de nodige voorzichtigheid tegemoet.
  • Van het totale aantal respondenten meldt 64% een verhoging van de omzet over het afgelopen jaar. Slechts 11% van de respondenten geeft aan dat hun omzet in die periode is gedaald.
  • De drie hoogste prioriteiten voor de komende twee jaar zijn het verbeteren van de rentabiliteit (49%), het verhogen van de omzet (38%) en het werven van nieuw talent (27%).
  • De "strijd om de talenten" wordt gezien als een van de grootste uitdagingen waarmee familiebedrijven in de toekomst worden geconfronteerd. Van alle respondenten geeft 53% te kennen dat die strijd dit jaar tot de drie grootste punten van zorg behoort, tegenover 43% in 2017 en 37% in 2016. Als andere grote uitdagingen worden dit jaar onder andere de gestegen arbeidskosten (36%) en de politieke onzekerheid (36%) genoemd.
  • Voorlopig wordt internationale uitbreiding op een lager pitje gezet. In de enquête van dit jaar geeft slechts 36% van de respondenten aan dat hun activiteiten in het buitenland het afgelopen jaar zijn toegenomen, vergeleken met 44% in 2017 en 65% in 2016. 

In het eindrapport treft u de volledige analyse aan van de resultaten en trends op basis van de vragenlijsten die door de familiebedrijven zijn ingevuld.

Download hier het rapport.