Bron: NTFR Artikel 2013/3, blz. 9-15
Auteur(s): Bauco Suvaal

Met ingang van 1 januari 2013 is artikel 13l van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in werking getreden. Deze bepaling heeft ten doel de aftrek van bovenmatige deelnemingsrente te beperken. De staatssecretaris van Financiën heeft met een besluit invulling gegeven aan de mogelijkheid tot het stellen van regels wanneer de belastingplichtige of de deelneming is betrokken bij reorganisaties of deelname aan een fiscale eenheid.

De auteur beperkt zich in dit artikel tot één onderdeel van het besluit om tot de nodige diepgang van deze complexe materie te komen. Het betreft de bepaling die regels geeft voor situaties waarbij deelnemingen worden ‘verkregen’ als gevolg van voeging in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De auteur behandelt onder meer een aantal voorbeelden en werpt enkele vragen op. Hij spreekt de hoop uit dat de staatssecretaris spoedig bereid zal zijn tot publicatie van een reactie op de praktische ervaringen met en de wetenschappelijke bijdragen over het besluit.