De pensioenspecialisten binnen KPMG publiceren jaarlijks een bundeling van artikelen over uiteenlopende actuele onderwerpen in de pensioenwereld. Dit jaar een speciale uitgave in verband met het 100-jarig bestaan van KPMG.

Ook 2016 is weer een rumoerig jaar geweest voor pensioenfondsen. De publieke opinie, maatschappelijke rol en politieke invloed dragen bij aan meerdere nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen. Onze branchegroep heeft vanuit meerdere expertises een aantal ontwikkelingen en uitdagingen beschreven waarvan wij denken dat deze relevant zullen zijn in 2017.

Download De Pensioenwereld in 2017 (PDF, 2MB)