"De Pensioenwereld in ..." is een bundeling van artikelen over uiteenlopende actuele onderwerpen in de pensioenwereld, geschreven door onze specialisten binnen de branchegroep.

Dit jaar is het thema ‘het veranderende pensioenlandschap’. Ook 2015 is weer een rumoerig jaar geweest voor pensioenfondsen. De publieke opinie, maatschappelijke rol en politieke invloed dragen bij aan meerdere nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen.

Onze branchegroep heeft vanuit meerdere expertises een aantal ontwikkelingen en uitdagingen beschreven waarvan wij denken dat deze relevant zullen zijn in 2016.

We zijn ervan overtuigd dat de artikelen in deze uitgave van De Pensioenwereld in 2016 u de nodige handvatten bieden om de uitdagingen te lijf te gaan. We gaan hierover natuurlijk graag met u in gesprek.

Download De Pensioenwereld in 2016 (PDF, 2,7MB)