De dertiende editie van ‘De Pensioenwereld in …’ gaat in op de uitdagingen waarvoor bestuurders in de pensioensector dit kalenderjaar komen te staan.

De artikelen in deze uitgave van De Pensioenwereld laten dat ook weer op een breed front zien. We laten bijvoorbeeld zien wat de effecten van het nieuwe Financiële Toetsingskader zijn op de financiële solidariteit tussen generaties en we leggen uit hoe ingrijpend de aftopping van een pensioen boven € 100.000 kan zijn. Verder wordt ingegaan op pensioenopbouw in geval van grensoverschrijdende arbeid.

Het boek is een bundeling van artikelen over actuele opportunities en risico’s in de pensioenwereld, geschreven door specialisten van KPMG en Meijburg & Co.

Verder zijn de resultaten van het KPMG-onderzoek onder een groot aantal pensioenfondsen in deze publicatie opgenomen.

We zijn ervan overtuigd dat de artikelen in deze uitgave van De Pensioenwereld in 2015 u de nodige handvatten bieden om de uitdagingen te lijf te gaan. We gaan hierover natuurlijk graag met u in gesprek.

Download De Pensioenwereld in 2015 (PDF, 3.5MB)

 

Onderstaand treft u enkele losse artikelen uit deze publicatie aan, die wij graag voor onze cliënten uitlichten.