Bron: Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2018/1, p. 9‑12
Auteur: Jantine Kastelein en Jeannette van der Vegt

De zogenoemde inkeerregeling kent een lange geschiedenis. In 1971 begon zij als beleidsregel op grond waarvan bij een vrijwillige verbetering een lagere boete, destijds verhoging genoemd, werd opgelegd. Met ingang van 1 januari 1998 is de inkeerregeling voor de aanslagbelastingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) opgenomen. Aanvankelijk werd bij een vrijwillige verbetering voor de aanslagbelastingen in het geheel geen boete opgelegd.

Met ingang van 1 januari 2010 is de regeling aanmerkelijk aangescherpt en wordt er alleen geen boete opgelegd bij een inkeer binnen twee jaar. Het had maar weinig gescheeld of de inkeerregeling had haar twintigjarig wettelijke jubileum niet gehaald. Gelukkig is zij met ingang van 1 januari 2018 alleen gewijzigd en niet geheel afgeschaft.

In hun artikel beschrijven de auteurs deze wijziging, wat daaraan voorafging en onderzoeken zij welke daadwerkelijke wijziging de inkeerregeling nu heeft ondergaan. Daarnaast staan de auteurs stil bij het overgangsrecht rondom deze wetswijziging.