Bron: Maandblad Belasting Beschouwingen (MBB) 2013/04.01, blz. 131-136 
Auteur(s): Laura Cats 
 
De voorwaarden voor het vormen van een herinvesteringsreserve (HIR) zijn de afgelopen tijd wederom onderwerp van discussie geweest. Zo heeft de Hoge Raad een aantal opvallende arresten gewezen. Deze gingen over het moment van de vrijval van een HIR bij het verbreken van de fiscale eenheid, de afboeking van de HIR ten laste van het afschrijvingsdeel en de dotatie van een kostenegalisatiereserve (KER) aan een HIR. Daarnaast is per 1 januari 2013 een gewijzigd artikel 12a Wet Vpb 1969 in werking getreden. 


In dit artikel gaat de auteur in op de recente ontwikkelingen op het gebied van de HIR.