Nederland is van de volwassen markten in Europa het meest aantrekkelijk om een onderneming te vestigen. Buitenlandse bedrijven zijn in ons land aanzienlijk goedkoper uit dan in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië. En ook Japan, Australië en de Verenigde Staten moeten Nederland voor laten gaan.

Dat blijkt uit onderzoek dat KPMG iedere twee jaar verricht naar de bedrijfskosten in de Verenigde Staten, Japan, Australië, Canada, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Duitsland, Nederland en Mexico. De onderzochte landen zijn qua kosten vergeleken met de Verenigde Staten.

In het onderzoek zijn 27 soorten kosten in ogenschouw genomen waarmee ondernemingen in de bedrijfsvoering te maken krijgen, zoals de kosten van huisvesting, arbeid, transport, gas, elektriciteit en de fiscale kosten. Van de tien onderzochte landen is Mexico het goedkoopst. Het land is 22,5% goedkoper dan de Verenigde Staten. Mexico wordt gevolgd door Canada (14,6%) en Nederland (12,3%).

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat vergeleken met 2014 alle onderzochte landen goedkoper zijn geworden dan de Verenigde Staten. "De forse waardestijging van de dollar vorig jaar heeft wereldwijd grote gevolgen gehad voor het zaken doen", constateert Edwin Herrie, partner bij KPMG Financial Services.

"Het concurrentievermogen van de Verenigde Staten is hierdoor aanzienlijk verminderd en in dollars gemeten zijn de kosten van het zakendoen in alle andere landen flink naar beneden gegaan. Dat betekent dat de Verenigde Staten van de onderzochte landen nu de duurste locatie is om je als onderneming te vestigen."

De belangrijkste kostenpost blijven de loonkosten. Herrie: "Voor bedrijven in de productiesector bedragen de loonkosten 40 tot 57% van de totale kosten. In de dienstverlenende sector varieert dit percentage van 72 tot 86%. De totale loonkosten zijn het laagst in Mexico, gevolgd door Canada, Italië en Nederland.

Daarnaast vormen de kosten voor grond en gebouwen een belangrijke factor. De kantoorkosten voor productiebedrijven variëren van 2 tot 5% en zijn het laagst in Canada, gevolgd door Frankrijk en Mexico. Voor niet-productiebedrijven lopen de kosten uiteen van 4 tot 15%, met Duitsland, Mexico en Canada als goedkoopste landen. 

Kosten voor nutsvoorzieningen maken nog eens tot 7% van de locatiegevoelige bedrijfskosten uit. Elektriciteit is het goedkoopst in Canada, Nederland en Mexico. Mexico, de Verenigde Staten en Canada bieden de laagste aardgaskosten."

KPMG heeft zowel gekeken naar de kosten die een ondernemer moet maken bij het opstarten van zijn bedrijf als naar de operationele kosten over een periode van 10 jaar. "Nederland heeft zijn hoge klassering met name te danken aan de homogene kostenstructuur", zegt Elbert Waller van fiscaal adviseur KPMG Meijburg & Co.

"Dat betekent dat de kosten overal in ons land op hetzelfde niveau liggen, ongeacht stad of regio. Alleen de kosten van huisvesting verschillen in Nederland per stad. Vergeleken met de andere landen is Nederland met name relatief voordelig als het gaat om de belastingen op zakelijk onroerend goed, het tarief voor elektriciteit en de vennootschapsbelasting.

Qua bedrijfsactiviteit is Nederland met name aantrekkelijk voor bedrijven die actief zijn op het gebied van research & development. Dit wordt vooral ingegeven door het feit dat Nederland via fiscale faciliteiten de werkgeverskosten voor werknemers die zich in Nederland met R&D bezighouden, vermindert.

Dat Nederland goed scoort in de kostenvergelijking is een belangrijk signaal naar buitenlandse bedrijven die juist in deze tijd het accent leggen op kosten als selectiecriterium bij hun locatiekeuze." 

Download hieronder het volledige rapport pdf (4,6MB)

Competitive-Alternatives-2016.pdf