Meijburg & Co heeft haar uitgangspunten van ethisch gedrag, zoals deze ook binnen het KPMG Netwerk gelden, verwoord in de Meijburg & Co - Code of Conduct.

Aan de Code of Conduct liggen verschillende richtlijnen ten grondslag, zoals bijvoorbeeld de richtlijnen in de UN Global Compact Principles.

De Code of Conduct is van toepassing op alle medewerkers van Meijburg & Co, ongeacht rang of functie en fungeert voor hen als een leidraad voor de professionele handelwijze bij de uitoefening van hun dagelijkse werkzaamheden.

Download de Meijburg & Co - Code of Conduct