Bron: Btw Brief 2014/39
Auteur: Thomas van Ditzhuijsen en Niels Wenting

Een Bitcoin is een digitaal betaalmiddel. Het aantal bedrijven wereldwijd dat Bitcoins accepteert als betaalmiddel groeit snel. Ook in Nederland is de Bitcoin in opkomst. De auteurs verwachten dat de groeiende populariteit van Bitcoins, of andere vergelijkbare ‘crypto-currencies’, niet te stoppen is. Hoewel Bitcoins al in 2008 zijn ontworpen, voorziet het Europese btw-systeem nog niet in specifieke regels voor Bitcoins of vergelijkbare betaalmiddelen.

In dit artikel geven de auteurs een korte introductie over Bitcoins en analyseren zij een aantal transacties met Bitcoins en de mogelijke btw-gevolgen daarvan. De auteurs concluderen dat op basis van de huidige stand van de Europese en Nederlandse btw-regelgeving en jurisprudentie Bitcoins (nog) niet als geld lijken te kwalificeren, maar bepleiten desondanks een betaling in Bitcoins niet te behandelen als een prestatie voor de btw. Naar de mening van de auteurs zou het bepalen van de maatstaf van heffing door ondernemers die Bitcoins accepteren voor door hen verrichte prestaties, in de praktijk niet tot problemen moeten leiden.

Het lijkt de auteurs voor de praktijk wenselijk als op Europees niveau beleid wordt gepubliceerd over de btw-gevolgen van Bitcoin-transacties en vergelijkbare crypto-currencies om duidelijkheid te verschaffen over de btw-gevolgen.