Ervaring

Hans heeft ruim vijftien jaar ervaring op het gebied van nationale en internationale estate planning. Hij adviseert onder andere over de fiscale aspecten van huwelijkse voorwaarden, testamenten en de Overdracht van vermogen tijdens leven (schenkingsprogramma’s). Hij is veelvuldig betrokken bij bedrijfsoverdrachten, waarbij onder andere de optimale toepassing van de fiscale faciliteiten op het gebied van de inkomsten-, schenk- en erfbelasting een belangrijke rol speelt.

Hans heeft ruime ervaring in het begeleiden van vermogende particulieren bij de afwikkeling van nalatenschappen. Daarbij moeten keuzes worden gemaakt over de uitvoering van het testament, de (her)structurering van het (ondernemings)vermogen en het gebruik van trusts in internationaal verband.

Tevens begeleidt Hans emigratie- en remigratietrajecten vanuit fiscaal perspectief. Zijn cliëntenkring bestaat voornamelijk uit vermogende particulieren en familiebedrijven. Daarnaast is Hans docent estate planning bij verschillende praktijkopleidingen. Hij is auteur van diverse boeken en artikelen op het gebied van estate planning. Tevens is Hans commentator voor het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR).

Specialismen

  • Estate planning
  • Bedrijfsopvolging
  • Natuurschoonwet

Opleidingen & lidmaatschappen

  • Lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)
  • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden
  • Fiscaal recht, Katholieke Universiteit Brabant