Ervaring

Warner heeft zich gedurende zijn gehele fiscale carrière beziggehouden met de fiscale problematiek van financiële instellingen. Daarbij is hij meer gespecialiseerd in het oplossen van problemen dan in het creëren van fiscaal profijtelijke structuren. Voor Warner in 2003 bij Meijburg & Co in dienst trad, werkte hij geruime tijd bij de Belastingdienst Grote Ondernemingen Amsterdam als inspecteur voor het bank- en effectenbedrijf. Binnen Meijburg & Co maakt Warner deel uit van de Financial Services-groep. Daar houdt hij zich onder andere bezig met de jaarwinstbepaling van financiële instellingen en met zogenoemde marketmakers.

Tot slot is Warner wetenschappelijk geïnteresseerd en bespreekt hij graag arresten en wetsontwerpen, onder andere in commentaren bij uitspraken en arresten in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. Hierbij bekijkt hij de zaken niet specifiek vanuit de hoek van de adviseur.

Specialismen

  • Jaarwinstbepaling volgens goed koopmansgebruik
  • Fiscale behandeling financiële instrumenten
  • Leasing

Opleidingen & lidmaatschappen

  • Lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)
  • Promotie tot doctor in de rechtsgeleerdheid, Universiteit van Tilburg  2006
  • Postdoctorale inspecteursopleiding, Rijksinstituut Belastingen, Leiden
  • Bedrijfseconomische wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam


Recente publicaties:

  • Bruins Slot, W. (2012). Objection, your honor! Weekblad voor Fiscaal Recht, 2012/38.
  • Bruins Slot, W. (2012). Als een lelie tussen de distels: het Administratiekostenreserve-arrest. NTFR Beschouwingen, 2012-10.
  • Bruins Slot, W. (2006). Leasing in de vennootschapsbelasting: een nieuwe kijk op 'economische eigendom' (dissertatie). Zacheüs Baambrugge 2006.