De landendesk Zwitserland van Meijburg & Co verleent in nauwe samenwerking met KPMG Zwitserland belastingadvies aan ondernemingen en particulieren met grensoverschrijdende belangen, investeringen of activiteiten. De professionals die werkzaam zijn bij deze landendesk, hebben specifieke kennis en ervaring met de Zwitserse fiscale regels en zijn als geen ander in staat u in fiscaal opzicht efficiënt en deskundig bij te staan. De kernactiviteiten van de landendesk bestaan met name uit fiscale advisering bij:

 • het structureren van ondernemingsactiviteiten in of vanuit Zwitserland
 • grensoverschrijdende overnames, fusies, reorganisaties,herstructureringen en financieringen
 • investeringen in vastgoed in of vanuit Zwitserland
 • de keuze van rechtsvormen (ook samenwerkingsverbanden)
 • intercompany dienstverlening en goederenleveranties (transfer pricing en supply chain management)
 • het opzetten van een Europees hoofdkantoor in Nederland, dan wel Zwitserland
 • wijzigingen in wet en jurisprudentie in Zwitserland met gevolgen voor Nederlandse, maar ook buitenlandse investeerders
 • uitzending van personeel naar of van Zwitserland
 • grensoverschrijdende optie- en pensioenregelingen
 • emigratie naar of van Zwitserland
 • inlichtingenverstrekking en informatie-uitwisseling tussen beide landen

De fiscale advisering strekt zich uit tot onder meer de Nederlandse en Zwitserse vennootschapsbelasting, btw, douane, loon- en inkomstenbelasting, sociale verzekeringen, bronheffingen, successierecht en Zwitserse lokale heffingen. De nauwe samenwerking tussen de professionals van Meijburg & Co en van KPMG Zwitserland draagt ertoe bij dat de juiste keuzes worden gemaakt bij toepassing van regelgeving van beide landen. Desgewenst kan coördinatie plaatsvinden van advieswerkzaamheden op niet-fiscale terreinen, zoals juridische en administratieve dienstverlening.