WOZ

De WOZ-waarde neemt voortdurend in belang toe. Niet alleen de onroerendezaakbelastingen (OZB) worden erop gebaseerd, maar deze waarde wordt ook gebruikt bij onder meer de vennootschapsbelasting en verhuurderheffing.

We kunnen ons goed voorstellen dat een jaarlijkse kritische beoordeling van de WOZ-waarde niet uw prioriteit heeft. Terwijl u dan wellicht ongemerkt teveel belasting betaalt. Wat is eigenlijk een juiste WOZ-waarde? Profiteert u wel optimaal van de vrijstellingsmogelijkheden?

Wij beschikken over een team van tien specialisten dat zich dagelijks bezighoudt met beoordeling van WOZ-vraagstukken, niet alleen taxatie technisch maar juist óók fiscaal juridisch. Door onze jarenlange ervaring onderhouden wij uitstekende relaties met gemeenten.


Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen kunnen oplopen tot aanzienlijke bedragen. Denk daarbij aan:

  • OZB
  • Rioolheffing
  • Baatbelasting
  • Precariobelasting
  • Reclamebelasting
  • Toeristenbelasting
  • Rechten en retributies (bijvoorbeeld bouwleges)

Krijgt u terecht een aanslag? Is de verordening wel verbindend? Wij adviseren zowel particulieren als bedrijven en instellingen en verzorgen bezwaar- en beroepsprocedures.