Het is van groot belang om de WOZ-waarde van uw vastgoed te laten controleren. Deze waarde is immers de grondslag voor de onroerendezaakbelastingen (OZB) en speelt een belangrijke rol bij de:

 • fiscale afschrijving binnen de vennootschapsbelasting (bodemwaarde);
 • inkomstenbelasting (eigen woning);
 • schenk- en erfbelasting (woningen);
 • waterschapsbelastingen;
 • verhuurderheffing.

Beoordelen WOZ-waarde

Eigenaren en huurders krijgen jaarlijks door de gemeente een beschikking met de WOZ-waarde toegestuurd. Het is mogelijk om daar binnen 6 weken bezwaar tegen aan te tekenen. Let er bij de beoordeling van de vastgestelde waarde op dat deze door de bijzondere waarderingsregels uit de Wet WOZ vaak lager behoort te liggen dan uw eigen idee over de marktwaarde van uw pand. Zo dient bij het taxeren onder meer te worden voorbijgegaan aan de verhuurde staat van een pand. Ook een vergelijk met de WOZ-waarde van het voorgaande jaar kan u op het verkeerde been zetten. Een onjuiste beoordeling van de waarde kan ertoe leiden dat u onbedoeld teveel belasting betaalt. Onze ervaring is dat een verlaging in veel gevallen mogelijk is. Dit levert u dan direct een belastingbesparing op. Deze besparing wordt niet alleen bereikt door het (laten) controleren van de WOZ-waarde, ook leegstand en fiscale vrijstellingen drukken de lasten en worden vaak niet volledig benut. Zelfs indien de controle van de WOZ aan derden is uitbesteed wordt dit niet altijd optimaal bekeken. Meijburg & Co voert zowel een fiscaal-juridische maar ook een taxatie-technische beoordeling uit.

Onze dienstverlening

Meijburg beschikt over een team van 10 specialisten en is al meer dan 20 jaar een toonaangevende speler op dit gebied. Wij verrichten inmiddels WOZ-diensten voor een vastgoedportfolio van ruim 10 miljard euro.

WOZ-diensten

 • Quick scan
  We kunnen via een korte scan van uw vastgoedportefeuille berekenen wat u kunt besparen. Het resultaat van de scan wordt met u besproken.
 • Vooroverleg / bezwaar
  Indien uit de quick scan volgt dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, treden wij in overleg met de gemeente over de WOZ-waarde om de besparingen te kunnen bereiken. We doen dit door middel van een bezwaarprocedure maar ook via vooroverleg.
 • WOZ-management
  U kunt er ook voor kiezen om alle werkzaamheden rondom de WOZ en gemeentelijke belastingen aan ons uit te besteden. Denk hierbij aan het registreren en betalen van aanslagen en het behandelen van informatieverzoeken. Dit levert u niet alleen een enorme tijdsbesparing op, maar betekent ook dat u zich geen zorgen hoeft te maken over betaal-en bezwaartermijnen.