Motiveren door participeren

Ondernemingen komen steeds vaker tot de conclusie dat werknemersparticipaties een voordeel bieden voor zowel werkgever als werknemer. Werkgevers kunnen het personeel hiermee binden en motiveren, en werknemers krijgen een extra arbeidsvoorwaarde en uitzicht op de opbrengst van de participaties.  

Hoe kan Meijburg & Co u van dienst zijn?

Meijburg & Co geeft advies op maat aan organisaties die meer willen weten over werknemersparticipaties. Wij hebben een groep van specialisten die zich richten op alle facetten van de belastingheffing op dit terrein. Bij invoering van een werknemersparticipatieplan worden de gevolgen in kaart gebracht voor onder meer loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de vennootschapsbelasting.

Wat is uw voordeel?

Het invoeren van een werknemersparticipatieplan is erg complex, en niet alleen op fiscaal gebied. In overleg met u:

  • zorgen wij voor een regeling die niet alleen maximaal rekening houdt met de fiscale mogelijkheden (en risico's), maar ook met uw wensen en omstandigheden;
  • wordt een goede afweging gemaakt tussen de diverse vormen van werknemersparticipaties (zoals aandelenoptieregeling, aandelenspaarplan en winstdelingsregeling) en zeggenschapsverhoudingen (bijvoorbeeld certificaten van aandelen en zogenoemde stock appreciation rights).

Ten slotte coördineren wij desgewenst de juridische vormgeving.  

Waarom Meijburg & Co?

Meijburg & Co adviseert sinds jaar en dag vele ondernemingen op dit terrein en heeft daarmee een expertise opgebouwd. Deze stelt ons in staat u doeltreffend van dienst te zijn bij de keuze voor en implementatie van de juiste vorm van werknemersparticipaties. Onze gespecialiseerde adviseurs combineren de diverse fiscale aandachtsgebieden (loon-, dividend-, inkomsten- en vennootschapsbelasting) met de belangen van uw onderneming.