De landendesk Verenigde Staten (US Desk) van Meijburg & Co verleent in nauwe samenwerking met KPMG US belastingadvies aan ondernemingen en particulieren met grensoverschrijdende belangen, investeringen of activiteiten. De professionals die werkzaam zijn bij deze landendesk, hebben specifieke kennis en ervaring op dit ‘grensvlak’. Daarom zijn zij als geen ander in staat u in fiscaal opzicht efficiënt en deskundig bij te staan.

De kernactiviteiten van de landendesk bestaan met name uit advisering bij:

 • het starten en structureren van ondernemingsactiviteiten in of vanuit de VS
 • grensoverschrijdende overnames, fusies, reorganisaties en herstructureringen
 • grensoverschrijdende financieringen
 • investeringen in vastgoed in of vanuit de VS
 • de keuze van rechtsvormen (ook samenwerkingsverbanden)
 • intercompany dienstverlening en goederenleveranties (transfer pricing)
 • het opzetten van een Europees hoofdkantoor of service center in Nederland
 • wijzigingen in wet en jurisprudentie in de VS met gevolgen voor Nederlandse investeerders
 • uitzending van personeel naar of van de VS
 • grensoverschrijdende optie- en pensioenregelingen 
 • emigratie naar of van de VS
 • inlichtingenverstrekking en informatie-uitwisseling tussen beide landen

De advisering strekt zich uit tot onder meer de Nederlandse en Amerikaanse vennootschapsbelasting, btw, douane, loon- en inkomstenbelasting, sociale verzekeringen, bronheffingen, successierecht en Amerikaanse lokale heffingen. De nauwe samenwerking tussen de professionals van Meijburg & Co en van KPMG US draagt ertoe bij dat de juiste keuzes worden gemaakt bij toepassing van regelgeving van beide landen. Desgewenst kan coördinatie plaatsvinden van advieswerkzaamheden op niet-fiscale terreinen, zoals juridische en administratieve dienstverlening.

Cliënten kunnen ook een beroep doen op onze Tax Centers of Excellence. In het Netherlands Tax Center of Excellence in New York werken Nederlandse belastingadviseurs, die in de Amerikaanse tijdzone en regio direct Nederlands belastingadvies kunnen verlenen. Het US Tax Center of Excellence in Amsterdam bestaat uit Amerikaanse belastingadviseurs van KPMG LLP. Zij adviseren multinationals in Europa op het gebied van het Amerikaanse belastingrecht. 
Deze Tax Centers zijn onderdeel van KPMG’s netwerk van Tax Centers, die strategisch zijn gepositioneerd en geografisch zijn georiënteerd. Zij worden geleid door ervaren internationale belastingadviseurs. Doel is om internationale belastingadviesdiensten te verlenen aan cliënten met ondernemingen in de belangrijkste centra van de wereld, en deze cliënten te assisteren om zo effectief en efficiënt mogelijk zaken te doen op mondiaal niveau.