Vrijwel iedere transactie die uw onderneming verricht, heeft gevolgen voor de vennootschapsbelasting. De desbetreffende wet is complex, wordt voortdurend gewijzigd en kent vele bijzondere regelingen en uitvoerings-, antimisbruik- en uitzonderingsbepalingen. Zeker bij grotere transacties is het van essentieel belang vooraf een goed beeld te hebben van de fiscale gevolgen. Daarbij hoort ook de beste fiscale weg om het gewenste resultaat te bereiken.

Hoe kan Meijburg & Co u van dienst zijn?

Meijburg & Co adviseert en ondersteunt zowel nationale als multinationale ondernemingen op het terrein van de vennootschapsbelasting. Wij streven ook hier naar maximale toegevoegde waarde. Om dit streven te kunnen realiseren, zijn specialistische groepen gevormd voor de complexere onderdelen van de vennootschapsbelasting. Onze professionals adviseren en ondersteunen u, naast hun meer algemene advieswerkzaamheden, onder meer op de volgende deelgebieden van de vennootschapsbelasting:

 • deelnemingsvrijstelling
 • fiscale eenheid
 • fusie en splitsing
 • beleggingsinstellingen
 • rulings
 • vaste inrichting en vaste vertegenwoordiger
 • samenwerkingsverbanden
 • verliescompensatie
 • vermijding dubbele belasting
 • renteaftrek
 • zetelverplaatsing.

Wat is uw voordeel?

Het scala aan regelgeving en rechtspraak biedt mogelijkheden tot optimale 'tax planning' en het benutten van vrijstellingen en aftrekmogelijkheden. De toenemende complexiteit ervan leidt echter ook tot het risico dat besparingsmogelijkheden niet worden benut en dat zelfs dubbele belasting wordt betaald. Door tijdige inschakeling van onze adviseurs bent u er zeker van dat iedere geplande transactie en iedere vennootschappelijke structuur wordt uitgevoerd dan wel opgezet op een fiscaal optimale wijze. Daarbij hebben wij oog voor zowel risicobeheersing als belastingbesparing.

Waarom Meijburg & Co?

Meijburg & Co heeft een lange traditie in het leveren van vaktechnisch hoogwaardig belastingadvies, ook op het terrein van de vennootschapsbelasting.

Inmiddels houden circa 300 van onze adviseurs zich vrijwel uitsluitend met vennootschapsbelasting bezig. Dat garandeert een enorme kennis en expertise.

Ook biedt het de mogelijkheid tot het creëren van teams van deelspecialisten op de complexere onderdelen van de vennootschapsbelasting. De combinatie van algemene adviespraktijk, deelspecialisaties, marktkennis en multispecialistische diensten stelt ons in staat om proactief, efficiënt en tijdig te adviseren.