Turkije heeft een sterk groeiende economie. Waar we in het verleden met name zagen dat Nederlandse bedrijven investeerden in Turkije, zien we nu meer en meer Turkse bedrijven onze kant op komen. Er zijn in de afgelopen paar jaar de nodige grote overnames in Europa gedaan door Turkse (familie)bedrijven en ook de directe investeringen in Nederland nemen toe. Turkije is dus een markt in beweging. Nederland heeft een uniek belastingverdrag met Turkije met een door het verdrag onder omstandigheden afgedwongen volledige voorkoming van dubbele belasting, waardoor het voor Turkse bedrijven gunstig is om in of via Nederland te investeren.

Om onze Nederlandse en Turkse cliënten te begeleiden bij hun investeringen over en weer hebben we een landendesk Turkije opgezet. Deze landendesk werkt nauw samen met KPMG Turkije en met de andere disciplines van KPMG in de twee landen. De leden van deze landendesk hebben kennis en ervaring van zowel de Turkse als de Nederlandse regelgeving. Ook hebben we Turks sprekende mensen in ons midden. We begeleiden onze cliënten o.a. bij:

  • het (her) structureren van investeringen in of door Turkije
  • grensoverschrijdende overnames, fusies en reorganisaties
  • financieringen
  • transfer pricing en country-by-country reporting
  • BTW behandeling van internationale goederen- en dienstenstromen

De landendesk Turkije kan u over alle denkbare belastingen adviseren, waaronder vennootschapsbelasting, btw, douane, loon- en inkomstenbelasting, sociale verzekeringen, bronheffingen, successierecht en Turkse lokale heffingen. De nauwe samenwerking tussen de professionals van Meijburg & Co en van KPMG Turkijedraagt ertoe bij dat de juiste keuzes worden gemaakt bij toepassing van regelgeving van beide landen. Desgewenst kan coördinatie plaatsvinden van advieswerkzaamheden op niet-fiscale terreinen, zoals juridische en administratieve dienstverlening.