Heeft uw bedrijf te maken met goederen-, diensten- of geldstromen tussen verbonden ondernemingen en wilt u beoordelen of de prijzen en voorwaarden die u hierbij hanteert, at arm's length zijn? Zijn deze gegevens in uw administratie opgenomen of wilt u dat gaan doen?

De Transfer Pricing Documentation Solution van Meijburg & Co Global Transfer Pricing Services biedt bedrijven een efficiënte manier om te voldoen aan de Nederlandse wettelijke documentatievereisten. Sinds 2002 is het op basis van artikel 8b van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 verplicht om voldoende documentatie in de administratie beschikbaar te hebben, zodat de Belastingdienst kan beoordelen of in gelieerde verhoudingen zakelijk is gehandeld.

Kenmerken van de Transfer Pricing Documentation Solution:

  • een praktische en efficiënte werkwijze
  • het gebruik van duidelijke en op maat te maken templates in alle fasen van het onderzoek
  • flexibiliteit, waarbij de rol van Meijburg & Co Global Transfer Pricing Services kan variëren van assisterend tot uitvoerend
  • een doorlooptijd van zes tot acht weken

Voordelen van de Transfer Pricing Documentation Solution:

  • tijdige documentatie voorkomt nadelige herverdeling van de bewijslast
  • de documentatie kan dienen als basis voor te vormen transfer-pricingdocumentatie in andere landen
  • mogelijke fiscale risico’s kunnen worden gesignaleerd, zodat bijvoorbeeld dubbele belasting kan worden voorkomen
  • u krijgt een overzicht van de intercompany transacties
  • u kunt de supply chain van uw bedrijf (fiscaal) optimaliseren
  • het bestaande documentatiesysteem kan worden geëvalueerd