Wereldwijd zijn de fiscale autoriteiten zich steeds meer bewust van het belang van verrekenprijzen die multinationals hanteren voor hun belastinginkomsten. De OESO en de Europese Unie komen met steeds meer en uitgebreidere richtlijnen op het gebied van verrekenprijzen, onder andere ook voor diensten, vaste inrichtingen en herstructureringen. Steeds meer landen voeren verrekenprijsregels in. Nationale regels voor verrekenprijzen (transfer pricing) worden daarom telkens strenger: de fiscus vraagt om uitgebreide documentatie en kan boetes opleggen als niet wordt voldaan aan de voorschriften.

Dezelfde ontwikkeling speelt ook in Nederland.

Hoe kan Meijburg & Co u van dienst zijn?

Als uw onderneming grensoverschrijdende interne diensten of leveringen verricht of financiert, komt automatisch de vraag aan de orde of de interne prijsstelling daarbij 'at arm's length' is en of u voldoet aan de hiervoor geldende documentatieverplichtingen. Meijburg & Co adviseert en ondersteunt u bij de beantwoording van die vragen, vóór, tijdens of na een confrontatie met de Belastingdienst. De volgende elementen kunnen daarbij een rol spelen:

  • het ontwerpen, implementeren en documenteren van verrekenprijsstructuren en -modellen (transfer pricing-documentatie en riskmanagement);
  • vergelijkbaarheidsstudies (benchmarking);
  • beoordelen of wordt voldaan aan documentatieverplichtingen;
  • waardebepaling van activa en ondernemingen (of aandelen) voor belastingdoeleinden;
  • prijsstellingen bij centralisatie van 'shared services'/'supply chain'-analyses (value chain management ofwel VCM);
  • ondersteuning bij belastingcontroles van en discussies met de fiscus/oplossen van geschillen, zowel in nationaal als internationaal verband ('controversy & dispute resolution');
  • het maken van afspraken vooraf met de Belastingdienst door middel van een Advance Pricing Agreement (APA), zowel op nationaal als internationaal niveau;
  • het voeren van fiscale en juridische procedures.

Met het verschijnen van het finale rapport BEPS 13 ‘Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting’ van de OESO op 5 October, 2015, worden internationaal opererende bedrijven geconfronteerd met nieuwe transfer pricing documentatievereisten. De voorgestelde vereisten hebben betrekking op internationaal opererende bedrijven met een geconsolideerde groepsomzet van EUR 50 miljoen of meer (wereldwijd). Om uw bedrijf hierbij op een kostenefficiente manier te ondersteunen en goed inzicht te krijgen in wat de documentatievereisten voor uw bedrijf betekenen, heeft Meijburg & Co verschillende producten ontwikkeld. Meer informatie vindt u in de folders aan de onderzijde van deze pagina.

Wat is uw voordeel?

Op basis van onze analyses van de feitelijke situatie binnen uw onderneming, uw eventueel beoogde herstructureringen en de relevante regelgeving, adviseren wij over de acties die moeten worden ondernomen om te komen tot een optimale belastingpositie. Dit houdt ook in: het zorgdragen voor de juiste documentatie, het vermijden van het risico van dubbele belastingheffing, het (desgewenst) verkrijgen van zekerheid vooraf en het zo goed mogelijk managen van uw effectieve belastingdruk.

Waarom Meijburg & Co?

Het transfer pricing-team van Meijburg & Co bestaat uit advocaten, economen, juristen, accountants en fiscalisten met ruime ervaring in dit marktsegment. Alle teamleden zijn fulltime werkzaam in dit specialisme. Onze aanpak is multidisciplinair, wij werken onder andere nauw samen met de vennootschapsbelasting-, douane- en btw-specialisten van Meijburg & Co, en met de audit- en IT-specialisten van KPMG. Hierdoor kunnen wij u geïntegreerde oplossingen aanbieden. De transfer pricing-groep maakt deel uit van KPMG Global Transfer Pricing Services (GTPS) met fulltime specialisten wereldwijd. Dat geeft u de zekerheid dat rekening wordt gehouden met uw 'overall' fiscale positie en dat de advisering in de voor u relevante landen op elkaar is afgestemd.