Actueel inzicht in de fiscale beheersing is voor elke organisatie van belang. Of u nu een handhavingsconvenant hebt met de Belastingdienst of niet, u zult aandeelhouders, toezichthouders en bestuurders een transparant beeld willen geven van uw fiscale risicobeheersing. Veel organisaties hebben daarom een ‘tax control framework’ (TCF), dat bij voorkeur is geïntegreerd met de bestaande maatregelen van risicobeheersing. Zo kunt u uw fiscale risico’s beheersen en uw fiscale kansen benutten.

Onze ervaring is dat veel organisaties maatregelen hebben genomen voor het beheersen van fiscale risico’s, maar dat een gestructureerd inzicht ontbreekt. Ondernemers worstelen dan ook met vragen als: hoe ziet een TCF eruit, is het TCF goed genoeg of welke verbeteringen zijn nog nodig?

Meijburg & Co hanteert een unieke aanpak waarmee u de status van uw TCF kunt meten op de onderdelen 'tax governance', 'riskmanagement' en 'compliance'. Wij hebben ondervonden dat ondernemingen heel goed zelf in staat zijn om de status van hun TCF te meten. Op basis van onze praktijkervaringen met het ontwerpen en implementeren van TCF’s hebben wij een praktische maatstaf ontwikkeld: de zogenoemde TCF Maturity Monitor. Hiermee kunt u zelf de status van uw TCF controleren.

Na registratie op onze website www.taxcontrol.nl krijgt u rechtstreeks toegang tot de TCF Maturity Monitor. Het gebruik is gratis en vrijblijvend. U bent hiermee in staat om periodiek de status van uw TCF te controleren en vast te stellen waar verbeteringen nodig zijn. Met de TCF Maturity Monitor kunt u aan de hand van een aantal meerkeuzevragen de belangrijkste aspecten van het TCF van uw organisatie toetsen.

  • Laagdrempelig ontwerp - Het invullen van de vragenlijst duurt vijftien minuten. De vragen beslaan de thema’s tax governance, riskmanagement en compliance voor de belangrijkste belastingmiddelen. U kunt de TCF Maturity Monitor beperken tot de voor u relevante belastingmiddelen.
  • Directe rapportage - Na beantwoording van de vragen beschikt u direct over een rapportage met een indicatieve analyse van de status van uw TCF. Deze rapportage is meteen zichtbaar op het scherm, maar kan ook worden gedownload.

Wat kunt u doen met de uitkomsten van de TCF Maturity Monitor?

Deze biedt een praktische maatstaf voor het toetsen van de status van uw fiscale organisatie en risicobeheersing. De TCF Maturity Monitor voorziet u van een analyse die aanleiding kan geven tot een constructieve denkwijze betreffende uw fiscale risicobeheersing. Zo krijgt u voor uw organisatie een overzicht van de algehele staat van de fiscale risicobeheersing. Daarnaast geeft deze tool u inzicht in de gebieden die relatief onderbelicht zijn gebleven en extra aandacht verdienen.

Wij adviseren u de TCF Maturity Monitor vrijblijvend te gebruiken als basis voor een concreet verbeterplan op een of meer aandachtsgebieden. Uiteraard vereist het optimaliseren van uw TCF maatwerk. Daartoe kan Meijburg & Co u een op maat gesneden dienstverlening bieden, waarmee wij u op dit terrein verder kunnen ondersteunen.