Ondernemers, bestuurders, toezichthouders, investeerders en andere, soms onverwachte stakeholders hebben steeds meer aandacht voor belastingen en belastingrisico’s. Zij verwachten dat een onderneming haar belastingrisico’s beheerst.

De introductie van het horizontaal toezicht door de Belastingdienst heeft in Nederland het belang van fiscaal risicomanagement verder vergroot. Met een 'tax control framework' (TCF) kunt u uw fiscale risico’s beheersen en uw fiscale kansen benutten.

Er gebeurt echter zoveel meer, in een steeds hoger tempo. Vraagstukken op het gebied van nieuwe internationale richtlijnen en regels vragen om een andere kijk op zaken.

  • Hoe past u nieuwe toezichtsvormen in binnen de fiscale functie van uw onderneming?
  • Hebt u een antwoord op vraagstukken rondom 'country-by-countryreporting'?
  • Hoe gaat u om met risico's betreffende fiscaliteit in het publieke debat?
  • Hebt u uw jaarrekening fiscaal voldoende op orde?
  • Wat is de beste aanpak bij het toepassen van horizontaal toezicht in binnen- en buitenland?

Meijburg & Co beschikt over een zeer ervaren team van partners en seniormedewerkers die deze vraagstukken allemaal al meer dan eens gezien en aangepakt hebben. Zij werken nauw samen met een toegewijd en internationaal taxmanagementnetwerk.

Onze professionals kunnen zorgen voor een gedegen ontwerp van een fiscaal businessplan, een tax policy of praktische handboeken voor fiscaal relevante elementen in uw onderneming. Zij beschikken over expertise met het assisteren van het management bij het opzetten, inrichten en testen van beheersmaatregelen of het vervolmaken van uw risico-inventarisaties. Daarbij worden ook data-analyse en statistische steekproeven als ondersteunende instrumenten voor risicobeheersing ingezet en benut. Al deze vraagstukken bedienen wij aan de hand van een zeer grondig geteste 'vierstappenaanpak'. Wij leveren maatwerk met oog voor kwaliteit en uw unieke behoefte, en vermijden standaardoplossingen.

Meijburg & Co heeft daarnaast, samen met governance-, riskmanagement- en compliancesoftwareleverancier Ba-PRO, een aantal ondersteunende risicomanagementapplicaties ontwikkeld. Dit is het resultaat van onze jarenlange ervaring op het gebied van fiscaal risicomanagement, gecombineerd met de ervaring die de professionals van Ba-PRO hebben met software voor risicomanagement.

Kijkt u tot slot ook eens op de website van onze uit vele praktijkervaringen voortgekomen TCF Maturity Monitor, die waardevolle inzichten kan verschaffen bij de gedachtevorming rondom het verbeteren van uw risicomanagement.

Wij willen u van harte uitnodigen eens vrijblijvend contact met ons op te nemen. Wij zien het als een uitdaging om met concrete en op uw situatie toegesneden voorstellen voor de dag te komen; een uitdaging die wij in het volste vertrouwen aangaan!