Voortdurend veranderende fiscale wet- en regelgeving maakt het opstellen van uw aangifte vennootschapsbelasting niet altijd gemakkelijker, integendeel. Ook stelt de Belastingdienst steeds meer eisen aan de manier en het moment van indienen van aangiften. Voeg daarbij de toenemende aandacht voor de fiscale positie in de jaarrekeningen en de ontwikkelingen rond standaard financiële rapportages (eXtensible Business Reporting Language (XBRL), Standard Business Reporting (SBR)) en het wordt al snel duidelijk dat het jaarlijkse aangifteproces u voor steeds meer uitdagingen stelt.

Wij vinden het belangrijk dat u als cliënt - zeker in deze turbulente tijden – uw focus kan richten op het leiden van uw organisatie. Meijburg & Co beschikt dan ook over een aanpak en organisatie die u als cliënt in staat stelt om deze uitdagingen op een gestroomlijnde en hoogwaardige wijze het hoofd te bieden. Daarbij vormt onze integrale benadering van uw belastingzaken en ons advies hierover een belangrijk fundament voor het kunnen leveren van meerwaarde voor uw organisatie.

Hoe kan Meijburg & Co u van dienst zijn?

De aangifte vennootschapsbelasting wordt in de praktijk vaak gezien als een jaarlijks terugkerend noodzakelijk kwaad. Er is niet altijd sprake van een direct zichtbare waardecreatie of bijdrage aan de strategische doelstellingen van uw organisatie. Tegelijkertijd is het in onze ervaring vaak echter ook een lastig proces waarin een goed samenspel tussen uw organisatie en onze eigen aangiftepraktijk ervoor kan zorgen dat:

  • (onnodig)hoge administratieve lasten voor u worden voorkomen;
  • de toenemende eisen vanuit de fiscus en de impact van veranderende wet- en regelgeving effectief kunnen worden geadresseerd;
  • de (stevige financiële) risico’s goed gemanaged kunnen worden en de vennootschapsbelasting praktijk integraal onderdeel uitmaakt van een optimaal belastingadvies waarin kansen worden benut.

Wat is uw voordeel?

Hoge administratieve lasten bij de totstandkoming van uw aangifte vennootschapsbelasting blijken vaak het gevolg van een matig samenspel tussen uw organisatie en uw adviseur, waarbij er soms veel adviesuren ingezet moeten worden om problemen met de fiscus te voorkomen of te herstellen. Dit is in onze visie onnodig omdat het administratieve proces bij de totstandkoming van de aangifte en de beoordeling van uw specifieke situatie – ook bij veranderende eisen en regels – in samenwerking met u juist zeer goed valt te organiseren.

Belangrijke succesfactoren hierbij zijn:

  • standaardisatie van uw administratieve organisatie;
  • de inzet van moderne ICT middelen;
  • een praktijk waarin niet steeds opnieuw het wiel uitgevonden hoeft te worden;
  • een nauwe en plezierige samenwerking met uitstekende professionals uit onze aangiftepraktijk;
  • een snelle afhandeling door de Belastingdienst zonder nadere vragen/onderzoek.

Behalve het bereiken van een stuk kostenreductie kunnen we daarmee samen ook gaan voor een
betrouwbare en toekomstvaste inrichting van uw aangifteproces.

Waarom Meijburg & Co

Meijburg & Co heeft sinds 1939 ervaring met het begeleiden en assisteren van ondernemingen bij het opstellen van hun aangiften vennootschapsbelasting. We hebben een zeer gedreven groep van aangiftespecialisten die op jaarbasis ruim 5.000 aangiften vennootschapsbelasting opstellen voor een zeer diverse groep van cliënten.

Vanzelfsprekend omvat onze dienstverlening alle facetten van het aangifteproces; van het aanvragen van uitstel voor het indienen van de aangifte tot de finale afwikkeling van de aangifte met de Belastingdienst. Daarbij staan wij garant voor een goede support bij het invoeren van nieuwe werkwijzen en het implementeren van nieuwe administratieve systemen. Een plezierige, professionele en effectieve samenwerking van onze professionals met uw organisatie in de uitvoering van de processen staat hierbij centraal.

De aangiftespecialisten van Meijburg & Co, die op al onze kantoren vertegenwoordigd zijn, werken nauw samen met de andere fiscaal specialisten binnen Meijburg & Co. Deze integrale benadering heeft als doel een optimale advisering van onze cliënten ten aanzien van hun gehele fiscale positie.