De belastingfunctie binnen een internationaal opererende onderneming is in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Enerzijds komt dit door de introductie van de International Financial Reporting Standards (IFRS) en de aanscherping van de regels voor de rapportage van de belastingpositie onder US GAAP, de Amerikaanse verslaggevingsregels. Anderzijds is er de groeiende bewustwording van bestuurders, aandeelhouders en andere stakeholders dat belastingen een substantiële invloed (kunnen) hebben op het resultaat en vermogen dat de onderneming uiteindelijk presenteert. Het beheersen van de risico's die hiermee gepaard gaan, is van essentieel belang voor de onderneming.

Hoe kan Meijburg & Co u van dienst zijn?

Meijburg & Co adviseert haar cliënten over alle belastingaspecten van de jaarrekening. Wij brengen de belastingpositie van uw onderneming in kaart en analyseren deze. Daarnaast assisteert Meijburg & Co bij de juiste verwerking in de jaarrekening van deze belastingpositie. Wij kunnen de documentatie verzorgen die de accountant nodig heeft om de jaarrekening op dit terrein uiteindelijk van een goedkeurende verklaring te kunnen voorzien. Meijburg & Co kan ook assisteren bij het opzetten en verder ontwikkelen van een 'Tax Control Framework' en u bijstaan bij het overleg met de Belastingdienst hierover, in het kader van een (af te sluiten) handhavingsconvenant.

Wat is uw voordeel?

De fiscale regelgeving is ingewikkeld en wijzigt veelvuldig, niet alleen in Nederland maar ook in de rest van de wereld. De accountant verwacht echter dat u uw belastingpositie adequaat in kaart hebt gebracht en dat u de belastingrisico's van uw onderneming beheerst. Meijburg & Co kan ervoor zorgen dat u hiertoe in staat bent en blijft.

Waarom Meijburg & Co?

Het bepalen van de belastingpositie vereist niet alleen een gedegen kennis van de toepasselijke jaarrekeningregels, maar ook van de diverse belastingregels. Meestal belemmeren de onafhankelijkheidsregels uw eigen accountantsfirma echter u hierbij verregaande assistentie te verlenen. 
U kunt hiervoor de Tax Accounting-specialisten van Meijburg & Co inschakelen. Wij beschikken over ruime kennis en ervaring op beide terreinen en hebben, door ons wereldwijde netwerk, toegang tot specialisten over de gehele wereld.