In de praktijk worstelen partijen met de inrichting en de vormgeving van het in- en externe toezicht op de fiscaliteit. Zo steunt de Belastingdienst bij het (horizontaal) toezicht op de Controle Aan­pak Belastingdienst (CAB). Een belangrijk element daarvan is het toepassen van statisti­sche steekproeven.

De Belastingdienst gebruikt statistische steekproeven niet alleen voor fiscaal-technische onder­zoeken (denk aan loonheffingen en btw), maar ook voor de beoordeling van de kwaliteit van de fiscale processen en beheersmaatregelen (het Tax Control Framework). Ook organi­saties zelf en in- en externe accountants maken steeds vaker gebruik van dit hulp­middel.

Met statistische steekproeven kunt u snel en effectief de werking van fiscale processen toetsen, transparant maken en beoordelen of de interne fiscale be­heersing adequaat is opgezet en werkt. Daarnaast wordt de techniek meer en meer gebruikt bij het verschaffen van zekerheid over de aanvaardbaarheid van (delen van de) fiscale aangiften (Tax Assurance).

Met statistische steekproeven kunt u:

  • de aanvaardbaarheid van (delen van de) fiscale aangiften beoordelen;
  • de werking van de fiscale beheersmaatregelen beoordelen;
  • fiscale processen (doorlopend) monitoren;
  • bevindingen analyseren, kwantificeren en transparant presenteren.

Kortom, steekproeven hebben de toekomst en zijn niet meer weg te denken uit de huidige praktijk. Belangrijk voor u is dat u ze preventief kunt inzetten. 

De Belastingdienst stemt de vorm en intensiteit van zijn (horizontaal) toezicht immers af op de mate waarin een organisatie fiscaal ‘in control’ is. Hiervoor moet hij inzicht hebben in de opzet, het bestaan en de werking van het fiscaal relevante deel van de interne beheersmaatregelen. U kunt dat inzicht bieden met statistische steekproeven.

Meijburg & Co beschikt over de kennis en ervaring om de fiscale processen in uw organisatie met statistische steekproeven te ondersteunen en een door de Belastingdienst uitgevoerde steekproef kritisch te volgen en te beoordelen.

Wilt u meer weten?

Vraag dan de uitgebreidere factsheet Betekenis van statistische steekproeven voor Tax Control.