Binnen de overkoepelende International Business Group verleent het landenteam Russia/ CEE (‘Central & Eastern Europe’) van Meijburg & Co in nauwe samenwerking met lokale KPMG kantoren belastingadvies aan ondernemingen en particulieren met grensoverschrijdende belangen, investeringen of activiteiten. De professionals die werkzaam zijn bij dit landenteam, hebben specifieke kennis en ervaring op dit ‘grensvlak’. Daarom zijn zij als geen ander in staat u in fiscaal opzicht efficiënt en deskundig bij te staan. Het team bezoekt met regelmaat de desbetreffende landen en houdt direct contact met lokale cliënten en collega’s omtrent nieuwe wetgeving, maar ook omtrent maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.

De kracht van de Russia/CEE desk blijkt uit goede contacten in alle landen die het team in staat stellen om snel te schakelen bij zowel verzoeken van onze cliënten evenals lokale wetswijzigingen.

De kernactiviteiten van het landenteam bestaan met name uit advisering bij:

 • het starten en structureren van ondernemingsactiviteiten in of vanuit Rusland/CEE;
 • grensoverschrijdende overnames, fusies, reorganisaties en herstructureringen;
 • grensoverschrijdende financieringen;
 • investeringen in vastgoed in of vanuit Rusland/CEE;
 • de keuze van rechtsvormen (ook samenwerkingsverbanden);
 • intercompany dienstverlening en goederenleveranties (transfer pricing);
 • het opzetten van een Europees hoofdkantoor of service center in Nederland of in Rusland/CEE;
 • wijzigingen in wet en jurisprudentie in Rusland/CEE met gevolgen voor Nederlandse investeerders;
 • uitzending van personeel naar of van Rusland/CEE;
 • grensoverschrijdende optie- en pensioenregelingen;
 • emigratie naar of van Rusland/CEE; en
 • inlichtingenverstrekking en informatie-uitwisseling tussen de landen.

De nauwe samenwerking tussen de professionals van Meijburg & Co en van KPMG Rusland/CEE draagt ertoe bij dat de juiste keuzes worden gemaakt bij toepassing van regelgeving van de diverse landen. Desgewenst kan coördinatie plaatsvinden van advieswerkzaamheden op niet-fiscale terreinen, zoals juridische en administratieve dienstverlening.