De toepassing van de EG-Verdragsvrijheden wordt wel aangeduid met 'negatieve integratie'. Daartegenover staat de 'positieve integratie' waarmee wordt gedoeld op een actieve Europese politiek om de interne markt tot stand te brengen. Op het gebied van de directe belastingen is dit echter nog nauwelijks van de grond gekomen, wat wellicht is te wijten aan het unanimiteitsvereiste dat geldt voor de totstandkoming van richtlijnen en verordeningen, bij uitstek de rechtsinstrumenten die de Europese wetgever ter beschikking staan om de positieve integratie gestalte te geven. 

Op het gebied van de directe belastingen zijn vooral van belang:

  • Moeder-dochterrichtlijn (dividend)
  • Fusierichtlijn
  • Interest- en Royalty-richtlijn
  • Spaarrenterichtlijn
  • Bijstandsrichtlijn (uitwisseling van inlichtingen)
  • Invorderingsrichtlijn