De overheid in beweging

De publieke sector is volop in beweging en staat voor enorme veranderopgaven als gevolg van onder meer noodzakelijke kostenreducties, ingrijpende maatschappelijke veranderingen en nieuwe wet- en regelgeving. De non-profitorganisaties dienen zichzelf onder de loep te nemen en zijn genoodzaakt kansen en risico’s te inventariseren. De huidige realiteit is uitdagend en juist nu is het moment om met een fundamenteel andere blik te kijken naar de eigen organisatie. Meijburg & Co begeleidt het fiscale proces om de organisaties in de publieke sector klaar te stomen voor de toekomst.

Wij adviseren op fiscaal terrein sinds jaar en dag een groot aantal non-profitorganisaties, waaronder overheidsinstanties, instellingen gelieerd aan overheidslichamen en zorg- en onderwijsinstellingen. Onze gespecialiseerde adviseurs hebben ruime ervaring met de fiscale aspecten die aan de orde kunnen komen op het gebied van vennootschapsbelasting, btw, loonbelasting, schenkingsrecht, overdrachtsbelasting en lokale heffingen.

Wie zijn onze cliënten?

Tot onze cliënten behoren ministeries, provincies en gemeenten. Ook adviseren wij aan gemeenschappelijke regelingen, ziekenhuizen, thuiszorginstellingen, onderwijsinstellingen en fondswervende instellingen. Daarnaast wordt advies verstrekt aan zelfstandige bestuursorganen, overheidsbedrijven en andere met de overheid gelieerde instellingen. Tot slot worden ook privaatrechtelijke non-profitinstellingen die al dan niet volledig door de overheid worden gefinancierd, fiscaal begeleid door Meijburg & Co. Hierbij kan worden gedacht aan onderzoeksinstituten en adviesorganen van de overheid.

Wat kan Meijburg & Co voor u betekenen?

Onze specialisten hebben ruime ervaring met het fiscaal ondersteunen van kleine en grote organisaties in de publieke sector.

Wij kunnen u op diverse gebieden bijstaan:

 • belastingplicht vennootschapsbelasting en btw;
 • optimalisering fiscale positie via (quick) scans;
 • privatisering van overheidsactiviteiten;
 • detachering en beloning van personeel;
 • vraagstukken over kostentoerekening (verdeling van kosten, onderbouwing en vaststelling van verrekenprijzen);
 • advisering over documentatieverplichtingen;
 • dividendbelastingproblematiek;
 • fiscale aspecten van subsidies;
 • btw-compensatiefonds voor gemeenten;
 • beperking van btw-druk bij het verrichten van btw-vrijgestelde prestaties;
 • begeleiding bij vastgoedplanontwikkeling.

Vaak wordt samengewerkt met andere KPMG-adviseurs in hetzelfde segment, zoals accountants en riskmanagers. Wij combineren zo verschillende invalshoeken en hebben een optimaal inzicht in de markt. Op deze manier kunnen wij u proactief en op de best mogelijke manier ondersteunen.