Het vermogen om te groeien

Private equity is een verzamelnaam voor investeerders die risicodragend vermogen ter beschikking stellen aan niet-beursgenoteerde ondernemingen. Doel is deze ondernemingen te laten groeien (via rationalisatie, acquisities of door groeiprogramma’s versneld te implementeren) of zich meer te laten specialiseren in een bepaalde richting. In ruil hiervoor ontvangt de investeerder als regel een aandelenbelang in de vennootschap. Daarnaast kan vreemd vermogen worden verstrekt (ook achtergestelde leningen en ‘Mezzanine’-financiering).

Wie zijn onze cliënten?

De cliënten van Meijburg & Co zijn investeringsmaatschappijen, participatiemaatschappijen en ‘informal investors’.

Wat kan Meijburg & Co voor u betekenen?

Wij adviseren op fiscaal terrein zowel over aan- en verkooptransacties voor de investeerders, als over het structureren en opzetten van de fondsen zelf. Dit houdt onder meer in:

  • bij aankooptransacties: fiscale due diligence, acquisitiestructurering, review van transactiedocumentatie en analyse van de aftrekbaarheid van rente van acquisitiefinanciering;
  • bij verkooptransacties: vendor assistance, dat – naast due diligence – onder meer bestaat uit herstructurering voorafgaand aan verkoop, fiscale begeleiding van een ‘carve out’ en review van transactiedocumentatie.

Bij private equity gaat het om totaaloplossingen, waarbij vragen op het gebied van belastingen, accountancy en financieringsstructuren geïntegreerd worden beantwoord. Daarom werken wij nauw samen met KPMG Audit, Transaction Services en Corporate Finance. Omdat de transacties vaak een internationaal karakter hebben, wordt veel in teamverband samengewerkt met buitenlandse KPMG-collega’s.