Meijburg & Co ondersteunt een prestigieuze fiscale opleiding die door de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met het gerenommeerde the International Bureau of Fiscal Documentation is ontwikkeld: Advanced Master's International Tax Law opleiding (LLM).

Door de toenemende globalisering van de economie groeit de vraag naar fiscalisten die gespecialiseerd zijn in het internationale belastingrecht. Van deze experts wordt verwacht dat zij beschikken over een grondige kennis van de onderliggende principes van dit complexe specialisme, dat zij goed bekend zijn met het beleid en de perspectieven van talloze landen in verschillende ontwikkelingsstadia en dat zij zich tevens terdege bewust zijn van de praktische implicaties van de internationale belastingwet- en regelgeving. Een gedegen opleiding die al deze factoren behelst, is voor belastingadviseurs die deze route ambiëren dan ook onmisbaar.

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft samen met het International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) een eenjarig, zeer hoogstaand opleidingstraject ontwikkeld dat geïnteresseerden klaarstoomt voor het veeleisende internationale belastingspeelveld. Meijburg & Co Belastingadviseurs biedt met het leveren van docenten een belangrijke bijdrage aan deze advanced master International Tax Law (LLM). Binnen deze opleiding bundelen de UvA, het IBFD en Meijburg & Co Belastingadviseurs hun krachten op het terrein van een aanzienlijke praktische en theoretische kennis van de internationale belastingwereld.

Deze aanpak heeft geresulteerd in een veelbelovend LLM-programma dat een holistische en beleidsgerichte benadering van belastingwetgeving toepast en dat perfect aansluit bij het huidige tijdperk van dynamische internationale regelgeving. Het lesprogramma is gebaseerd op zowel onderzoeksactiviteiten van de UvA en het IBDF als op de hoogwaardige praktijkkennis van Meijburg & Co Belastingadviseurs.

Kijk voor meer informatie over de advanced master International Tax Law op de website of download hier de brochure.