Heeft u grip op uw expatriate populatie? Hoe houdt u het overzicht op uw fiscale en socialezekerheidsrisico's van uw werknemers die over de grenzen werken? Hoe zorgt u dat u voldoet aan alle verplichtingen voor de inkomstenbelasting, loonbelasting en sociale zekerheid? Op welke wijze maakt u gebruik van fiscale en socialezekerheidsplanning om de kosten van internationale uitzendingen te optimaliseren?

International Executive Services (IES) van Meijburg & Co adviseert werkgevers en uitgezonden werknemers (expatriates) over de fiscale en socialezekerheidsaspecten van grensoverschrijdende arbeid. Onze IES-specialisten adviseren niet alleen over uitgezonden werknemers, maar over ieder grensoverschrijdend vraagstuk waarmee een werknemer te maken kan hebben. Zo wonen grensarbeiders of pendelaars in het ene land, terwijl zij permanent werken in een ander land. Anderen werken regelmatig in meerdere landen en krijgen te maken met salary split. Daarnaast begeleiden we ook regelmatig reorganisaties waarbij sprake is van een permanente overplaatsing naar een ander land.

Verder is Global Mobility Advisory Services (GMAS) een unieke afdeling die is gespecialiseerd in niet-fiscale zaken, zoals internationale personeelszaken, het verkrijgen van visa, verblijfs- en werkvergunningen en verhuisadvisering.

De IES-specialisten van Meijburg & Co maken deel uit van het internationale KPMG netwerk. Wereldwijd werken ruim 2500 IES specialisten voor meer dan 60.000 werknemers in meer dan 800 organisaties.

Hoe kan Meijburg & Co u van dienst zijn?

Wij adviseren werkgevers en werknemers over de fiscale en socialezekerheidsaspecten van internationale mobiliteit. Dankzij onze kennis, ervaring en ons internationale netwerk kunnen wij de risico's en kansen integraal beoordelen en u helpen bij het beperken van de kosten. Met geavanceerde technologische oplossingen helpen wij u om processen te stroomlijnen en de administratie en compliance efficiënt uit te voeren. Voorbeelden van toepassingen die via onze technologie KPMG LINK beschikbaar zijn:

 • Status Report Center: geeft real-time inzicht in de status van aangiften en andere projecten.
 • Cost Projector: maakt hypothetische belastingberekeningen om inzicht te geven in de kosten van een uitzending.
 • Compensation collector: coördineert salarisgegevens tussen verschillende locaties, met de mogelijkheid tot directe koppeling met uw salarissysteem.
 • Global Equity Tracker: berekent de in te houden belasting op aandelengerelateerde beloningen in diverse landen voor werknemers die in het buitenland werken of gewerkt hebben.
 • Business Traveler Tool: identificeert risico's op het gebied van inkomstenbelasting, sociale zekerheid en immigratie (werkvergunningen) verbonden aan internationale mobiliteit.

Samen met u bepalen we welke werkzaamheden u zelf verzorgt en welke werkzaamheden u aan ons uitbesteedt. Een greep uit de mogelijke dienstverlening die wij u kunnen bieden: 

 • Wij adviseren de uitgezonden werknemer en zijn werkgever bij aankomst en vertrek over planningsmogelijkheden om de belastingdruk te minimaliseren. Hierbij kunt u denken aan het opzetten van een beloningsstructuur voor de uit te zenden werknemer en het vergoeden van additionele belastingkosten (tax equalization, tax protection).  
 • Wij adviseren over onderwerpen die van belang kunnen zijn bij grensoverschrijdende arbeid, waaronder internationale sociale zekerheid, voorkoming van dubbele belasting, aandelengerelateerde beloningen (equity based compensation), loon in natura en vergoedingen van extra kosten in verband met de uitzending, zoals huisvestings-, verhuis- en scholingskosten.  
 • Wij begeleiden de implementatie van salary splits en adviseren over de optimalisatie hiervan. 
 • Wij verzorgen de aanvraag van de 30%-vergoedingsregeling voor in Nederland ingekomen werknemers.  
 • Wij verzorgen aangiften inkomstenbelasting, loonberekeningen voor de (schaduw)loonadministratie en overige administratieve verplichtingen voor uitgezonden werknemers. Ook kunnen wij afspraken met de Belastingdienst maken over het achterwege laten van de aangiften inkomstenbelasting voor bepaalde categorieën werknemers. 
 • Wij begeleiden internationale reorganisaties voor zowel de werkgever als de werknemer om de belasting- en socialezekerheidsdruk en administratieve lasten zo veel mogelijk te minimaliseren.

Wat is uw voordeel?

Door inschakeling van de IES-specialisten van Meijburg & Co kunt u de kosten van internationale uitzendingen beperken. Ook worden werkgevers en werknemers verlost van een groot deel van de administratieve lastendruk en weten zij zeker dat ze niet voor verrassingen komen te staan. Tot slot bieden we oplossingen en geven we niet alleen antwoorden.

Waarom Meijburg & Co?

De IES-groep van Meijburg & Co bestaat uit specialisten die zich fulltime bezighouden met fiscale dienstverlening aan expatriates. Dit garandeert een diepgaande expertise. De groep maakt deel uit van het wereldwijde IES-netwerk van KPMG waardoor de dienstverlening wereldwijd en gecoördineerd kan plaatsvinden. Bovendien beschikt de IES-groep over specifieke software waarmee de IES-compliance efficiënt kan worden uitgevoerd. Ten slotte maakt de nauwe samenwerking met Global Mobility Advisory Services onze IES-groep tot een 'one-stop shop' in de ware zin van het woord: ieder aspect van grensoverschrijdende arbeid komt aan bod.