Minimale (bron)belastingen zorgen voor maximaal rendement

Fiscaliteit staat niet bij alle pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties even hoog op het lijstje van aandachtspunten. Daardoor kunnen zij onnodig worden geconfronteerd met hogere kosten als gevolg van allerlei belastingheffingen. Niet alleen de heffingen zelf zijn hierbij van belang, ook de administratieve verplichtingen rondom (buitenlandse) investeringen hebben invloed. Pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties komen regelmatig in aanraking met omvangrijke en onbekende administratieve verplichtingen.

Kennis en informatie over de fiscale mogelijkheden, risico’s en (internationale) complianceverplichtingen, bieden pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties de mogelijkheid hun compliancekosten te verlagen en de risico’s van boetes en (onverwachte) belastingaanslagen te beperken.

Hoe kan Meijburg & Co u van dienst zijn?

De huidige marktontwikkelingen dwingen veel pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties om hun beleid te wijzigen en daar waar mogelijk synergieën te benutten. Kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd door het bundelen van krachten tussen pensioenfondsen, door middel van aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds, door het formeren van een multi-ondernemingspensioenfonds (multi-opf) of door overdracht naar verzekeraars. Het opzetten van een multi-opf dan wel de fusie of liquidatie van een pensioenfonds brengen diverse fiscale risico’s en mogelijkheden met zich. Meijburg & Co draagt zorg voor de fiscaal geruisloze begeleiding van de opzet van de multi-opf en voor de collectieve waardeoverdracht bij fusies of liquidaties. Daarbij zullen wij de fiscale besparingsmogelijkheden in kaart brengen en kunnen wij de fiscale risico’s en de eventueel daarmee gepaard gaande boetes en aansprakelijkheden voorkomen.

Verder kan Meijburg & Co nationale en internationale investeringsstructuren van pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties optimaliseren (denkt u bijvoorbeeld aan asset-pooling, vastgoed en private-equityinvesteringen), waarbij bronbelastingen en andere heffingen worden beperkt. In dit kader brengen wij voor u niet uitsluitend de fiscale maar ook de administratieve lasten tot een minimum terug.