Iedereen heeft met pensioen te maken. Door de wirwar aan regelgeving en de complexiteit ervan verliezen werkgevers en werknemers het overzicht over pensioenregelingen en/of andere oudedagsvoorzieningen. Hierdoor bestaat het risico op onverwachte (fiscale) tegenvallers en blijven kansen op (fiscale) (kosten)besparingen onbenut. De Pensioengroep van Meijburg & Co helpt u graag bij het creëren van een fiscaal verantwoorde en optimale pensioenstrategie.

Wie zijn wij?

Een goede adviseur biedt zijn cliënt een diepgaande kennis van vaktechniek, uitgebreide praktijkervaring en is volledig vertrouwd met het bedrijf. Voor ons is dat vanzelfsprekend. Wij zorgen voor een constante hoge kwaliteit van onze adviesdiensten, ook over de landsgrenzen heen. Wij reageren snel en stellen een team samen dat naadloos met u samenwerkt, zodat u altijd de juiste mensen tot uw beschikking hebt, op het juiste moment.

De Pensioengroep van Meijburg & Co bestaat uit experts op uiteenlopende belastinggebieden, zoals de loonbelasting en sociale verzekeringen, de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Zij beschikken echter ook over specifieke kennis van de btw/omzetbelasting, de overdrachtsbelasting en de schenkbelasting. Ons team pensioenfiscalisten staat voor een integrale aanpak, waarmee wij een breed spectrum aan cliënten op een efficiënte manier bijstaan. Zo verrichten wij advieswerk voor alle spelers op de pensioenmarkt, variërend van pensioenfondsen tot werknemers en van werkgevers tot uitvoeringsorganisaties.

Onze expertise en ervaring

Het team pensioenspecialisten heeft op veel facetten van de pensioenfiscaliteit specialistische kennis en ervaring.

 • Tijdig, juist en efficiënt doorvoeren van wijzigingen.
  Het kabinet voert sinds 2013 fundamentele wijzigingen en versoberingen door in de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de aanvullende oudedagsvoorzieningen. Hierdoor moesten alle pensioenregelingen per 1 januari 2014 en per 1 januari 2015 worden gewijzigd. Dit raakt alle werknemers, bestuurders en directeuren-grootaandeelhouders, of de regeling nu collectief of individueel is. In het kader van het ouderenbeleid en het opvangen van de schokken worden ook alternatieve (spaar)regelingen ontwikkeld. Onze pensioenspecialisten hebben veel ervaring met collectieve en individuele wijzigingstrajecten van pensioenregelingen voor werknemers, bestuurders en directeuren-grootaandeelhouders en hebben hierin al vele ondernemingen bijgestaan.
 • Fusie en liquidatie van pensioenfondsen.
  Het aantal pensioenfondsen vermindert in rap tempo. Veel verdwijnende fondsen fuseren of liquideren; een proces met talrijke fiscale aandachtspunten. Onze pensioenspecialisten hebben al een groot aantal pensioenfondsen begeleid bij de fiscale afwikkeling hiervan.
 • Aftrek bij tekorten van ondernemingspensioenfondsen.
  Veel pensioenfondsen verkeren in onderdekking en moeten daarom een herstelplan maken. Afhankelijk van de vormgeving hiervan kan de werkgever een versnelde aftrekpost ten laste van de fiscale winst nemen, wat aanzienlijke liquiditeitsvoordelen kan opleveren.
 • Nieuwe pensioenuitvoerders?
  Ondernemingspensioenfondsen kunnen sinds 2010 de krachten bundelen in een multi-ondernemingspensioenfonds (multi-opf). Pensioenfondsen kunnen daardoor samengaan in één pensioenfonds dat de pensioenregelingen van verschillende ondernemingen uitvoert. Met de multi-opf zijn de mogelijkheden om pensioenregelingen uit te voeren vergroot en kunnen aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd. Daarnaast bestaat sinds 1 januari 2011 de mogelijkheid tot oprichting van een premiepensioeninstelling (PPI). De PPI kent als pensioenuitvoerder een ander, of lichter ‘toezichtsregime’ en kan daardoor aantrekkelijke voordelen bieden. De overheid werkt aan de implementatie van de algemene pensioeninstelling (API). Hoewel grensoverschrijdende pensioenuitvoering binnen de Europese Unie al mogelijk is, worden de regels als te knellend ervaren om dit effectief uit te voeren. De API zou als alternatief pensioenvehikel grensoverschrijdende uitvoering moeten vergemakkelijken.
 • Pensioen en btw.
  Veel pensioenfondsen realiseren zich niet of onvoldoende dat zij kwalificeren als ondernemer voor de btw. Dit brengt verplichtingen (afdracht btw) en rechten (teruggaafmogelijkheden) mee. Onze ervaring is dat veel pensioenfondsen hierbij omvangrijke kansen en risico’s laten liggen. Voor ondernemingspensioenfondsen zijn er zelfs mogelijkheden om de btw-druk op ontvangen diensten geheel te voorkomen. Onze btw-pensioenspecialisten hebben veel ervaring op dit gebied.
 • Bronbelastingen.
  Nederlandse pensioenfondsen beleggen en investeren het pensioenvermogen ten behoeve van de pensioengerechtigden vanwege de risico’s internationaal, waardoor grensoverschrijdende (bron)belastingen of de 'financial transaction tax' (FTT) geheven worden. Pensioenfondsen claimen doorgaans niet alle bronbelastingen terug, waardoor de nettorendementen lager uitvallen. Wij hebben veel ervaring met het terughalen van bronbelasting en kunnen begeleiding bieden bij de voorkoming van heffing van nieuwe bronbelastingen, zoals de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) in de Verenigde Staten.
 • Grensoverschrijdende dienstverbanden.
  Veel werknemers wonen in het ene land, maar werken permanent in een ander land. Anderen werken weer regelmatig in meerdere landen. Bij grensoverschrijdende dienstverbanden kunnen zich diverse pensioenvraagstukken voordoen, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Wij kunnen voor u de pensioenkosten van internationale uitzendingen beperken en de fiscale kansen optimaal benutten.

Contact

Wilt u meer informatie over onze pensioenadvisering en wat wij voor u en uw organisatie kunnen betekenen? Neemt u dan contact op met een van de adviseurs uit het team pensioenspecialisten.