Voor een onbezorgde oude dag 

Met pensioen regelt u over het algemeen het inkomen voor uw oude dag, maar wellicht ook een uitkering voor uw nabestaanden wanneer u komt te overlijden of uw pensioenopbouw als u (langdurig) arbeidsongeschikt raakt. De belastingwetgeving biedt diverse mogelijkheden voor pensioenopbouw. Ook geeft de belastingwet flexibiliteit en creativiteit om de pensioenregeling en oude dag in te vullen of om extra bij te sparen voor de oude dag. Wellicht maakt u al gebruik of wilt u gebruik gaan maken van de mogelijkheden om bij te sparen. Wij willen er graag op wijzen dat deze flexibele en creatieve mogelijkheden echter aan strikte fiscale voorwaarden zijn gebonden. Het niet voldoen aan deze voorwaarden kan leiden tot (te) hoge belastingheffing en boetes.

Voor werknemers die grensoverschrijdend werken geldt dat ook de belastingregels van het andere land van belang zijn, evenals de belastingverdragen ten aanzien van het pensioen. Vaak wordt gedurende de opbouwperiode niet scherp in de gaten gehouden wanneer welk pensioen in welk land wordt opgebouwd, en ook niet hoe de fiscale behandeling in het buitenland is geweest. Deze gegevens zijn van belang voor de belastingheffing over het pensioen na ingang en niet zelden wordt daardoor meer belasting dan nodig geheven over het pensioen dat tijdens grensoverschrijdende arbeid is opgebouwd.

Hoe kan Meijburg & Co u van dienst zijn?

Pensioenregelgeving is vaak complexe materie. Mogelijkheden voor aanvullende opbouw, vroeger ingaand pensioen, aanvullend sparen of het oversluiten van bestaande verplichtingen zijn gebonden aan strikte kaders. De complexiteit, kaders en een veelvoud aan regels hebben ook vaak tot gevolg dat wordt verzuimd optimaal gebruik te maken van de bestaande fiscale mogelijkheden. Dat geldt meer in het bijzonder ook bij pensioenopbouw en pensioenuitkeringen bij grensoverschrijdend werken, nu of in het verleden, en de gevolgen daarvan op de heffingen bij uitkering nu of in de toekomst.

Meijburg & Co kan u behulpzaam zijn bij de opzet of beoordeling van de door u gewenste pensioenregeling en daarmee de oude dag, binnen het fiscale kader. Ook houden wij u tijdig op de hoogte van wijzigingen in de regelgeving die voor u van belang zijn.