Zekerheid over de correcte pensioenregeling 

Uit onderzoek is gebleken dat een goede pensioenregeling een van de belangrijkste secundaire arbeids¬voorwaarden is. Als werkgever bent u daarmee niet alleen een aantrekkelijke partij, maar creëert u ook een stuk zekerheid voor uw werknemers in de toekomst. Een pensioenregeling is echter ook kostbaar en ingewikkeld. Voor pensioenen geldt een fiscaalvriendelijk regime. Pensioenen worden in dat kader fiscaal ondersteund door de toepassing van de zogenoemde omkeerregel. Deze houdt in dat de pensioenopbouw is vrijgesteld, de pensioenpremies aftrekbaar zijn en dat alleen bij de uitkering belasting wordt geheven. De pensioenen worden ook niet gerekend tot box 3. De wetgever heeft ten aanzien van pensioenregelingen echter wel strikte kaders opgesteld. Om onnodige belastingaanslagen en/of boetes te voorkomen, zijn adequate fiscale kennis van de hoogte van de opbouw, de uitkering en van de diverse soorten pensioen, maar ook van de overdracht en omzetting van pensioenrechten en -verplichtingen daarbij dan ook essentieel.


Het kabinet voert sinds 2013 fundamentele wijzigingen en versoberingen door in de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de aanvullende oudedagsvoorzieningen. Hierdoor moesten alle pensioenregelingen per 1 januari 2014 en per 1 januari 2015 worden gewijzigd. Dit raakt alle werknemers, bestuurders en directeuren-grootaandeelhouders, of de regeling nu collectief of individueel is. In het kader van het ouderenbeleid en het opvangen van de schokken kunnen echter ook alternatieve (spaar)regelingen worden ontwikkeld.

Hoe kan Meijburg & Co u van dienst zijn?

Als uw pensioenregeling niet voldoet aan de Pensioenwet en/of de fiscale regelgeving, kan dat enorme financiële gevolgen hebben. Daarnaast heeft de complexiteit van alle regels vaak tot gevolg dat wordt verzuimd optimaal gebruik te maken van de bestaande fiscale mogelijkheden. Dit geldt zowel voor werknemers die binnenlands werken als voor grensoverschrijdende dienstverbanden. Meijburg & Co draagt zorg voor de fiscaal meest aantrekkelijke en gewenste pensioenregeling binnen het kader van uw doelstellingen.

Ook waarschuwen wij tijdig voor wijzigingen in de regelgeving die voor u van belang zijn. In dit kader waren de fiscale wijzigingen per 1 januari 2014 en 1 januari 2015 van groot belang. Vrijwel alle pensioenregelingen moesten worden aangepast. Onze pensioenspecialisten hebben veel ervaring met collectieve en individuele wijzigingstrajecten van pensioenregelingen voor werknemers, bestuurders en commissarissen en hebben hierin al vele ondernemingen bijgestaan.