Wie in Nederland gelegen onroerende zaken verkrijgt (met inbegrip van de economische eigendom en bepaalde belangen in vastgoedlichamen) of zogenoemde beperkte rechten daarop, moet over de waarde daarvan 6% overdrachtsbelasting betalen. Toch hoeft zo’n verkrijging niet altijd te leiden tot het heffen van overdrachtsbelasting. Soms is een vrijstelling mogelijk, bijvoorbeeld als ook btw wordt geheven of als de verkrijging het gevolg is van een fusie of interne reorganisatie.

Hoe kan Meijburg & Co u van dienst zijn?

De juiste structurering van ontwikkelingen en transacties kan in veel gevallen voorkomen dat overdrachtsbelasting is verschuldigd. Soms is het wenselijk over een bepaalde transactie vooroverleg te hebben met de Belastingdienst om zekerheid te krijgen over de onbelastbaarheid of over de toepassing van een vrijstelling. Soms zal een keuze moeten worden gemaakt, waarbij het belang van de overdrachtsbelasting moet worden afgewogen tegen dat van overige belastingen, zoals de vennootschapsbelasting en de btw.

Wat is uw voordeel?

Bij tijdige inschakeling kan Meijburg & Co u helpen de heffing van overdrachtsbelasting te verminderen en/of te voorkomen.

Waarom Meijburg & Co?

Door onze jarenlange ervaring en specialistische vakkennis op het gebied van de overdrachtsbelasting kunnen de belastingadviseurs van Meijburg & Co u helpen de mogelijkheden die de wet biedt zo veel mogelijk te gebruiken. Wij zijn vooral bedreven in het ontwikkelen van ‘state of the art’-oplossingen. Het specialisme overdrachtsbelasting is ondergebracht in onze multidisciplinaire vastgoedgroep. Dit maakt geïntegreerde oplossingen en maatwerk mogelijk. Verder werkt Meijburg & Co nauw samen met andere adviseurs op het gebied van vastgoed, zoals vastgoedjuristen en -makelaars.